Sisältöön sitemap

Oikeusministeriön kehityshankkeeseen lisätehoja eOppivan asiantuntijuudella

HAUS kehittämiskeskuksen ylläpitämä ja valtiovarainministeriön rahoittama eOppiva on digitaalisen oppimisen ympäristö kaikille valtion työntekijöille ja virkamiehille. Keväällä 2018 lanseerattu palvelu on vuosien mittaan vakiinnuttanut asemansa, ja erityisesti koronapandemian myötä suosio on kasvanut, sillä ympäristön digitaaliset oppimis- ja koulutussisällöt mahdollistavat koulutusten tarjoamisen ja niihin osallistumisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Maksuttomien koulutussisältöjen pääasiallinen kohderyhmä on valtionhallinnon työntekijät, ja sisällöistä löytyy enenevässä määrin myös kaikille avoimia ja ilmaisia koulutus- ja oppimissisältöjä. Esimerkiksi Tietosuojan ABC -koulutuksessa on kymmeniä tuhansia opintosuorituksia, ja koulutusta hyödynnetään valtionhallinnon lisäksi laajasti esimerkiksi julkishallinnossa ja monissa oppilaitoksissa. Koulutus- ja oppimissisältöjen lisäksi eOppivan Moodle-alustalla on kirjautumisen takana valtionhallinnon virastojen ja organisaatioiden sisäisiä koulutuksia.

Minna Koskinen
Kuvassa Minna Koskinen

– Omaa Moodle-kulmaa voi hyödyntää esimerkiksi rakentamalla alustalle koulutuksia omalle henkilöstölle. Jos hyväksi havaittuja koulutuksia halutaan myöhemmin jakaa kaikille valtionhallinnon toimijoille, on sekin mahdollista, kertoo eOppiva-tiimissä digitaalisten koulutusten suunnittelijana toimiva Minna Koskinen, joka on juuri palaamassa HAUSissa viettämältään vuoden mittaiselta virkavapaalta takaisin perustyöhönsä korkeakoulusektorille.

HAUSilla Koskinen on päässyt toimimaan eOppivan pienessä kuuden hengen tiimissä, jossa työtä tehdään ilolla valtionhallinnon henkilöstön ja organisaatioiden oppimisen ja kehittymisen eteen. Yksi vuoteen mahtuneista projekteista oli oikeusministeriön asianhallintajärjestelmän kehittämishanke, jossa eOppiva-tiimin digitaaliseen oppimiseen liittyvää asiantuntijuutta hyödynnettiin osana toiminnanmuutosta sekä uuden järjestelmän teknisessä käyttöönotossa.

Oikeusministeriölle lisätehoja eOppivan asiantuntijuudella

Oikeusministeriön HILDA-hankkeessa eOppiva-ympäristöä on hyödynnetty oppimisen apuvälineenä vuodesta 2020, jolloin erityisasiantuntija Erja Mesikämmen ryhtyi HAUSin sparrauksen tuloksena toteuttamaan hankkeen koulutuksia eOppivaan. EOppivan Moodle on osoittautunut sopivaksi paikaksi käyttöönottoprojekteissa tarvittavalle koulutuksen tukimateriaalille.

– Hankkeen myötä halusimme lähteä kehittämään tekemistämme eOppivan osalta eteenpäin, sillä se tuntui sopivan hyvin sovellettavaksi HILDA-ratkaisun virtuaaliseen käyttöönottomalliiin. Tässä vaiheessa kaipasimme kuitenkin lisäkäsiä oman tekemisen ja kehittämisen tueksi, kertaa hankepäällikkö Minna Ylimaunu HILDA-tiimistä yhteistyön alkua.

HAUSin ja eOppiva-tiimin Minna Koskisen rooli konsultoivana apuna digitaalisten koulutusten sisällöissä osoittautui suureksi avuksi. Pähkinänkuoressa hanketiimi tuotti koulutusten sisällöt, joista Koskisen digipedagogisella näkemyksellä rakennettiin koulutukset oppijaystävällisiksi. Koskisen mukaan osaamista tähän olisi varmasti löytynyt ministeriön sisältäkin, mutta ulkoistaminen eOppivalle toi lisäkäsien muodossa arvokasta aikaa ministeriön oman hanketiimin tekemiseen. Käytännössä yhteistyö eteni tiimin tilannekatsauksilla, joista yhteisten keskustelujen kautta päädyttiin aina projektissa eteenpäin.

eOppivan avulla uusia näkökulmia ja laadunvarmistusta omaan tekemiseen

Oikeusministeriössä Koskisen konsultoivasta digikoulutusasiantuntijan roolista ja yhteistyöstä saatiin monenlaista hyötyä koulutusten toteutukseen niin pedagogisesta kuin teknisestäkin näkökulmasta. Tämän lisäksi koulutusten katselmointi ulkopuolisen silmin toi esiin sellaisia asioita, joita itse ei olisi ehkä tullut huomattua.

– Minnan digitaalisen oppimisen osaaminen ja tuntemus verkon eri alustoista oli meille hyvä lisä tekemiseen. Minna katselmoi ulkopuolisena asiantuntijana koulutuskokonaisuutta ja nosti asiakasnäkökulman huomioimista käyttöönottoprojektissa. Saimme vinkkejä saavutettavuuden kehittämiseen, ja Minna kertoi erilaisista koulutuksen osa-alueiden toteuttamisvaihtoehdoista ja vei konkreettisesti sisältöjä koulutuksiin. Lopuksi Minna sparrasi meitä vielä siinä, kuinka tiettyä koulutuskokonaisuutta voisi hyödyntää tehokkaammin käyttöönottoprojektissa, Mesikämmen kertaa yhteistyön hyötyjä.

Mesikämmenen ja Ylimaunun mukaan keskeinen Koskisen nostama näkökulma oli juuri asiakkaan, eli kuinka oppija kokee asiat. Koskinen on koko työuransa toiminut pääasiassa digitaalisen oppimisen parissa ja erilaisissa tuki-, kehittämis- ja koulutustehtävissä, joten asiakasnäkökulman huomioiminen sujui kuin luonnostaan. On tärkeää ymmärtää, miten sisällöistä rakennetaan oppijalle mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä kokonaisuus.

– Minnan työstä oli apua, koska hän tuntee hyvin eOppivan ja pystyi antamaan monta käytännön niksiä ja vinkkiä. Toisaalta olimme toteuttaneet koulutuksia jo aiemmin, ja vaikka näihinkin tehtiin joitakin korjauksia, vahvistui samalla ajatus siitä, että olemme osanneet soveltaa eOppivan Pelikirjaa. Minna ikään kuin teki meille vielä laadunvarmistusta jo olemassa olleiden koulutusten osalta, summaa Ylimaunu.

“Hybridityöhön eOppiva on sopiva työkalu”

HILDA-hanke on nyt eOppivan kanssa tehtävän yhteistyön osalta valmistunut, vaikka ministeriön omassa tiimissä työ vielä jatkuukin. HILDA-tiimin Mesikämmen ja Ylimaunu suosittelevat varauksetta eOppivaa ja HAUSin asiantuntijuutta tilanteen mukaisesti myös muihin hankkeisiin.

– Työvälineenä eOppiva on tosi kätevä digitaalisten koulutusten ja sisältöjen tuottamiseen. Oikeusministeriön hallinnon alueella eri virastot ovat jo rakentaneet eOppivaan koulutuksia, joten on vain hyvä keskittää koulutuksia jo valmiiksi tuttuun paikkaan. Ihmiset myös haluavat tehdä ajasta ja paikasta riippumattomia koulutuksia, sillä ne mahdollistavat omaehtoisuuden, korostaa Ylimaunu.

Myös Koskinen suosittelee tiiminsä tarjoamia digitaalisen oppimisen tukipalveluja erityisesti muutaman kuukauden mittaisiin isompiin projekteihin tai muutostilanteisiin, joissa omat kädet, taidot tai aika eivät riitä.

– HAUSin eOppiva-tiimi tuo oman digipedagogisen ja oppimismuotoiluun liittyvän osaamisensa asiakkaan substanssiosaamisen ja konkreettisten sisältöjen rinnalle. Kulunut vuosi ja valtionhallinnon osaamisen kehittämisen parissa työskentely on ollut valtavan mielenkiintoista ja inspiroivaa, ja hyvillä mielin palaan takaisin virkavapaalta. Toivottavasti jätän jälkeni myös eOppivaan!

Lisätehoja tekemiseen?

Mietityttääkö oman organisaatiosi osaamisen kehittäminen hybridityön aikakaudella? Haluaisitko kuulla lisää siitä, kuinka hyödyntää eOppivaa ja asiantuntijuuttamme osaamisen ja kehittämisen tukena?

Asiantuntijamme, eOppiva-tiimin vetäjä Hanna Siira auttaa mielellään! Tilaamalla eOppiva-uutiskirjeen varmistat lisäksi, että kuulet ensimmäisenä uusista koulutuksistamme.

Aiheeseen liittyvää

Blogi

Valtion taloushallinnon koulutuskokonaisuus luotiin taloushallinto-osaamisen kehittämiseksi 

HAUS kehittämiskeskus Oy toteuttaa Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa vuosina 2024-2025 valtion taloushallinnon koulutuskokonaisuuden. Koulutuskokonaisuuden runko ja sisällöt on suunniteltu yhteistyössä eri konsernitoimijoiden ja virastojen taloushallinnon asiantuntijoiden kesken.

Lue lisää
Tiedotteet

Pilotprojektet European Label of Governance Excellence kulminerade i en prisceremoni i Helsingfors

Lue lisää
Tiedotteet

European Label of Governance Excellence -pilotointi huipentui palkintoseremoniaan Helsingissä

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset