valmennusohjelma

Mahdollistaja – esimiestyössä valtiolla

 

Mahdollistaja on uusi täysin digitaalinen valmennuskokonaisuus kaikille valtiolla esihenkilöinä työskenteleville. Se päivittää osallistujien osaamiset 2020-luvulle ja tarjoaa lisäksi tuoreita ja inspiroivia ajatuksia omassa työssä kehittymiseen.

 

Valmennusohjelma käynnistyi maaliskuussa 2021 pilottiryhmän kanssa. Pilottivaiheessa koulutus on vielä karsitumpi ja suppeampi kuin syksyllä 2021 käynnistyvä kaikille esihenkilöille avoin koulutus. Pilotin tarkoituksena on kerätä osallistujilta palautetta koulutuksen teemoista, sisällöstä ja toteutuksesta jatkoa ajatellen. Valmennus ja pilottiryhmän koonti toteutetaan yhteistyössä valtiovarainministeriön (VM) kanssa.

 

 

Tule mukaan, opi ja kohtaa innostavia ihmisiä!

Tavoitteet

  • Pysähtyä yhdessä tärkeän esimiestyön äärelle ja kasvattaa omaa osaamista
  • Toimia inspiraationa ja vahvistaa motivaatiota omassa työssä kehittymiseen
  • Parantaa ymmärrystä valtionhallinnosta ja sen muutoksista
  • Tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen muiden esihenkilöiden kanssa
  • Kannustaa vertaisoppimiseen yhdessä muiden valtion esihenkilöiden kanssa

Kohderyhmä

Kaikki valtiolla esimiestehtävissä työskentelevät 5000+ henkilöä. Johtuen tämän laajan joukon erilaisista taustoista ja kokemuksista, valmennus on modulaarinen ja joustava, joten kukin osallistuja voi räätälöidä koulutuksesta oman näköisensä kokonaisuuden.

 

Valmennusohjelman sisältö ja toteutus pilottivaiheessa (maalis-huhtikuussa 2021)

Valmennusohjelma koostuu ennakkotehtävistä (eOppiva), valmennusmoduuleista (videosisältöä, podcasteja, kirjallista materiaalia ja tehtäviä) ja ryhmissä toteutettavasta vertaiscoachingista (teams-yhteydellä). Ohjelman aikana kukin osallistuja työstää oman esimiehenä kehittymisen suunnitelmansa.

 

Valmennusmoduulien teemat ovat:

Moduuli 1 – Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet

Moduuli 2 – Valmentava johtaminen

Moduuli 3 – Onnistu esihenkilönä

Moduuli 4 – Esihenkilönä valtiolla tällaisessa maailmassa

 

Pilottivaiheen suppeamman ohjelman suorittamiseen riittää 2-3 henkilötyöpäivän panostus. Jatkossa valmennusohjelman suorittamiseen suositellaan varattavaksi 4-6 työpäivää osallistujalle parhaiten sopivina ajankohtina, sijoittuen noin 2-6 kuukauden ajanjaksolle. Aiheista syvemmin kiinnostuneille löytyy lisämateriaaleja, joten valmennuksen parissa voi viettää aikaa huomattavasti pidempäänkin.

Valmennuksen alussa ja lopussa on live-stream tilaisuudet ja keskustelumahdollisuus, mutta nämäkin voi tarvittaessa katsoa nauhoituksena osallistujalle sopivana ajankohtana. Vertaiscoaching ryhmien aikataulut on osallistujien itsensä päätettävissä.

 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ SITOUMUKSETTA KIINNOSTUNEEKSI SYKSYLLÄ ALKAVAN VALMENNUSOHJELMAN JONOTUSLISTALLE.

Ohjelman hinta tarkennetaan myöhemmin.