Sisältöön sitemap

Kohti uutta

Valtion toimintamenot laskevat tulevina vuosina tavoitteena budjettialijäämän pienentäminen. Menoleikkaukset vaikuttavat tavalla tai toisella suureen osaan valtion työntekijöitä, sillä monessa virastossa ja organisaatiossa on edessä muutosneuvotteluita, toimitilamuutoksia, uudelleenorganisointeja ja henkilöstövähennyksiä. Tämän lisäksi lainsäädäntö uudistuu, teknologia kehittyy huimaa vauhtia, ja turvallisuustilanne Suomen lähialueilla sekä digimaailmassa vaatii jatkuvaa seurantaa, oppimista ja toiminnan kehittämistä.

Elämme siis jatkuvassa muutosten maailmassa. Meidän kannattaakin sopeutua parhaan kykymme mukaisesti uusiin olosuhteisiin, jotta olemme mahdollisimman kilpailukykyisiä ja resilienttejä kohtaamaan uusia haasteita. Parhaan lopputuloksen saamme, kun varaudumme etupainotteisesti tulevaan ja toimimme suunnitelmiemme mukaisesti.

Vinkit muutosten kohtaamiseen
Koska muutos on jatkuvaa, on tärkeää kyetä ennakoimaan ja ymmärtämään niitä. Näin niihin on huomattavasti helpompi reagoida ja proaktiivisesti ohjata omaa ja organisaation toimintaa oikeaan suuntaan kuin vain antaa muutosten tuulten sattumanvaraisesti liikuttaa meitä. Ohessa on muutamia vinkkejä, miten meidän kannattaa muutoksiin varautua ja niiden kohdalla toimia:

Viesti eri osapuolille: Avoimesti ja mieluummin liikaa kuin liian vähän. Muutokset on helpompi hyväksyä, kun niistä on tietoinen ja ymmärtää, mitä tehdään ja miksi.
Yhdessä: Osallista henkilöstöä ja sidosryhmiä – keitä muutos koskeekaan – yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet muutoksen läpiviemiseksi tai sen kohtaamiseksi.
Koulutus ja valmennus: Uuden oppiminen – oli sitten kyse uusista toimintatavoista tai teknologioista – on usein välttämätöntä, jotta muutoksen voi hallitummin ja varmemmin kohdata.
Asenne: Maailma ja työelämä on jatkuvaa muutosta. Omaa mieltä ja asennetta kannattaa pyrkiä kehittämään niin, että muutokset ja epävarmuudet tulee kohtaamaan rohkeasti ja positiivisesti.

Kohti maailman parasta valtionhallintoa
Valtionhallinto, kuten kaikki muutkin sektorit, toimii jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Viemällä läpi muutosprojekteja, kuten toimitila-, digitalisaatio- tai uudelleenorganisointihankkeita onnistuneesti, voit helpottaa oman organisaatiosi kuin myös muidenkin samassa tilanteessa olevien toimintaa. Onnistuneen lopputuloksen jälkeen toimit hyvänä esimerkkinä muille, jotka voivat saada työkaluja oman toimintansa kehittämiseen.

Myös me toimimme samojen luonnonlakien keskellä. Pyrimme jatkuvasti sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, jotta voimme tehtävämme mukaisesti auttaa sinua yksilönä kuin myös organisaatiotasi kehittymään yhä kilpailukykyisemmäksi ja joustavammaksi. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja lähdetään yhdessä kehittymään muutosten maailmassa tavoitteenamme maailman paras valtionhallinto.
Tutustu HAUSin tarjoamiin muutostukipalveluihin ja löydä teille sopivin ratkaisu. Tarjoamme muun muassa koulutus-, valmennus- ja muutostukipalveluita valtionhallinnon työntekijöille ja organisaatioille.

Muutostuki polut visualisoituna

 

Aiheeseen liittyvää

Tiedotteet

Avoin yritystilaisuus: Kasvua datasta ja digitalisaatiosta kehittyvillä markkinoilla

Lue lisää
Blogi

Oppiminen ankkurina muutoksessa 

Oppiminen on maratonlaji ja usein se vaatii sitkeyttä, kestävyyttä ja jatkuvaa uteliaisuutta. 

Lue lisää
Blogi

Ajankohtaiset kuulumiset Tiedon- ja asiakirjahallinnan seminaarista M/s Cinderellalla ja Uppsalassa

Tiedon- ja asiakirjahallinnon ajankohtaisseminaari 2024 tarjosi ajankohtaista tietoa tiedonhallinnan alalta ja verkostoitumismahdollisuuksia alan ammattilaisille.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset