Valtion johtamiskoulutus

JOKO

Johtajien ja asiantuntijoiden koulutusohjelma muuttuvan toimintaympäristön tueksi

Valtionhallinto ja johtaminen valtiolla uudistuu jatkuvasti. Valtion johtamiskoulutuksessa (JOKO) kouluttaudutaan huippuasiantuntijoiden johdolla, suunnitellaan yhteisiä projekteja, kehitetään prosesseja yhteiskehittämisen keinoin ja otetaan käyttöön uusia fasilitointimenetelmiä.

Uudistunut JOKO-koulutusohjelma on tärkeä,  keskijohdon, esimiesten ja johtavien asiantuntijoiden foorumi. Koulutusohjelman keskiössä ovat valtionhallinnon ajankohtaiset muutostrendit, verkostoituminen ja yhdessä tekeminen.

VALTIO-JOKO sopii sekä johtamisen perustaitojen kehittämiseen että kokeneempien johtajien tietojen päivittämiseen.

 

Koulutusohjelman tavoitteet

Uudenlainen yhteistyön johtamiskulttuuri tukee toimintaympäristön muutoksia valtionhallinnossa. JOKO-koulutusohjelman tavoitteena on antaa työkaluja organisaation johtamisen kehittämiseen ja osallistujan itsensä kehittymiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Ohjeman tavoitteena on parantaa osallistujan vuorovaikutustaitoja ja valmiuksia tulevaisuuden johtamiseen.

Ilmoittaudu tästä

Hyödyt koulutukseen osallistujalle

• Kehität valmiuksiasi toimia vaativissa julkishallinnon johtamistehtävissä

• Voit keskustella luottamuksellisesti työhösi liittyvistä kysymyksistä kollegoiden kanssa

• Saat tukea ja yhdessä tekemisen malleja organisaatiosi kehittämiseen

• Saat tietoa ajankohtaisista johtamisen teemoista

• Saat välineitä ja ratkaisumalleja ja uusia ideoita johtamistyöhön

• Saat palautetta johtamisestasi

• VALTIO-JOKOn käytyäsi voit suorittaa HAUSissa johtamisen erikoisammattitutkinnon

Asiakastarina

Koulutusjohtaja Terttu Lehti, Tulli

Tullin yksi strateginen tavoite on lisätä henkilöstön osallistamista sekä parantaa johtamista ja esimiestyötä esimiesten valmiuksia tukemalla. JOKO-koulutus on osa Tullin esimies- ja johtamiskoulutuksen kokonaisuutta. Se tarjoaa myös mukavasti näkökulmia johtamiseen ja esimiestyöhön juuri valtionhallinnon näkökulmasta. Johtamisessa ja esimiestyössä ei tule koskaan valmiiksi eli aina on varaa petrata. ”Kun pohdin koulutuksen sisältöjä peilaten työelämän muutospaineisiin, Lehti alkaa nauraa ja kertoo, miten JOKOssa tehdyn MBTI-persoonallisuustyyppitestin mukaan hän on oikeassa paikassa töissä. – Olen aina tiennyt, että olen kehittäjä sielultani ja nyt tämä testi sen vielä vahvisti todeksi."

JOKO

Itsetuntemus, oman johtajuuden kehittäminen sekä projektiryhmien tehtävät. Tämän jakson tavoitteena on tuoda ymmärrystä omaan minään sekä oman työyhteisön persoonallisuuksiin. Jaksolla löydetään oma sisäinen viestintätyyli ja luodaan edellytyksiä yhä paremman työyhteisöviestinnän kehittämiseen. Jakso luotsaa oman johtajuuden kehittymistä valtionhallinnossa. Jakson aikana ryhmäydytään, tutustutaan koulutuksen tehtäviin ja oppimisympäristöön. Ennen kuin ensimmäinen jakso loppuu, jokainen on löytänyt yhden oman kehittämistehtävänsä, jota kehitetään ryhmässä eteenpäin.

Koulutusjakson tavoitteena on tuoda selkeitä ja toimivia työkaluja organisaation strategian kehittämiseen valtionhallinnon kontekstissa. Jakson ajatuksena on parantaa osallistujan strategista ajattelua, osaamista ja luoda edellytyksiä oman organisaation strategisen ajattelun kehittämisen johtamiseen. Viestintäosuus parantaa johtajan valmiuksia toimia ulkoisen viestinnän määrätietoisessa kehittämisessä. Se kehittää viestintäosaamista ja antaa työkaluja sosiaaliseen mediaan sekä arjen tilanteissa että nopeissa vaihtuvissa tilanteissa esimerkiksi kriiseissä, joissa viestinnällä on keskeinen rooli.

Jakson tavoitteena on selkeyttää ja tehdä toimintojen johtamista yksinkertaisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Päivien aikana keskustellaan projektipäällikön roolista, projektiomistajuudesta ja näiden suhteesta liittyen organisaation toiminnan kehittämiseen. Lisäksi kouluttaja avaa erilaisia hyviä käytänteitä toimivista prosesseista. Johtajan rooli toiminnan kehittämisnäkökulmasta selkeytyy ja osallistuja saa työkaluja oman työyhteisönsä toimintatapojen parantamiseen. Toisena päivänä tavoitteena on ymmärtää taloudellista ajattelua, suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Välitehtävä tuo näkyväksi oman yksikön budjetointia ja auttaa näkemään oman toiminnan osana valtionkonsernia ja sen tavoitteita.

Tavoitteena on benchmarkata hyviä käytänteitä erilaisiin arjen esimiestehtäviin ja saada hyviä neuvoja sekä kokemuksia johtajana kehittymiseen. Ensimmäinen päivä on toiminnallinen ja jokainen pääsee ääneen ryhmässä kertomaan omista näkemyksistään eOppivan sisältöihin liittyvistä aiheista.

Tavoitteena on saada malleja eettisesti ja hyvinvoivasti toimivien työyhteisöjen toimintaan. Päivien aikana puhutaan pahoinvoinnista ja kuullaan erilaisia vaikeita esimies ja alaissuhteita, joihin etsitään ratkaisuja yhdessä. Johtaminen ja asiantuntija työ on usein yksinäistä ja on hyvä kuulla ja nähdä erilaisia malleja hyvinvointiin, työlainsäädäntöön ja eettisiin ratkaisuihin. Päivät antavat tukea omaan ajatteluusi ja vahvistavat rohkeuttasi tarttua vaikeisiinkin tilanteisiin työyhteisöissäsi. Päivä tuo ymmärrystä hyvinvoinnin johtamiseen ja tukee omaa toimintaasi hyvinvoinnin edistäjänä.

Päivät näyttävät, miten yhteiskehittäminen voi murtaa siiloja ja auttaa eri työyhteisöjä yhteistyötä lisäämällä toimimaan oman ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jakso tuo uusia työkaluja henkilöstön johtamiseen kansainvälisiltä areenoilta ja antaa suuntaviivoja tulevaisuuden johtamishaasteiden taklaamiseksi. Koulutusohjelman päätteeksi on todistustenjako, arviointia omasta kehittymisestä sekä palautetilaisuus jakson ja koko ohjelman toimivuudesta johtamisen kehittämisen toimintakentässä.

HAUS - EU-osaaminen
HAUS - EU-osaaminen

Monimuotoista oppimista

• orientaatiotehtävät • asiantuntija-alustukset • tarinat, keskustelut ja vertaisoppiminen • coaching ja ryhmäcoaching • palautteen saaminen ja antaminen • omaan organisaatioon ja johtamistehtävään liittyvä yhteishanke sekä sitä tukeva ohjaus projektiryhmissä • johtamiskirjallisuuteen perehtyminen • ryhmätyö- ja fasilitiontimenetelmät • verkko-oppiminen