Sisältöön sitemap

Työhyvinvoinnin uudet haasteet

Työelämä mullistui vauhdilla vuonna 2020 ja nyt etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ on jo asettunut uudeksi normaaliksi. Tämä ja muut toimintaympäristön ja työtapojen muutokset asettavat sekä organisaatioille että yksilöille aivan uudenlaisia haasteita myös työhyvinvoinnista huolehtimiselle.    

Miten teidän organisaatiossanne huolehditaan työhyvinvoinnista?  

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee työhyvinvoinnin kokonaisuudeksi, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työnantajan tehtäviin kuuluu huolehtia muun muassa työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijän vastuulle kuuluu kuitenkin huolehtia oman työkykynsä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisestä.

Työhyvinvointi näkyy ja tuntuu sujuvana ja joustavana, mielekkäänä arkena. Siihen vaikuttaa mm. organisaation rakenteen, toimintatavan ja johtamisen lisäksi työyhteisö ja sen jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet ja voimavarat. Kokemus työhyvinvoinnista on kuitenkin yksilöllinen ja se merkitsee eri ihmisille eri asioita, eli kyseessä ei ole ihan helppo rasti!

Kuka kantaa vastuun työhyvinvoinnista?

Jokainen meistä vaikuttaa työyhteisön jäsenenä paitsi omaan myös muiden työhyvinvointiin. Tulemmeko arjessa ajatelleeksi, miten oma hyvinvointimme vaikuttaa työyhteisössä ja miten se heijastuu toisiin toiminnassamme, asenteissamme ja vuorovaikutuksessa?
Entä tunnistammeko oman vastuumme opetella uusia työtapoja tai kehittää mielen taitoja tai muita resilienssiä eli muutosjoustavuutta vahvistavia työelämätaitoja?

Työhyvinvointi kuuluu kaikille

Me HAUSissa haluamme auttaa kaikkia voimaan töissä hyvin, niin koko työyhteisöä kuin jokaista sen jäsentä.  Järjestämme vuosittain työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia organisaation eri tasoille, niin valtionhallinnossa esihenkilö- tai johtamisroolissa työskenteleville, HR-osaajille kuin jokaiselle työyhteisön jäsenelle.

Tarjoamme esimerkiksi seuraavia työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia:

Työhyvinvointikortti® -koulutus
Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen tiimitasolla

Lisäksi tarjonnassamme on muiden muassa erilaisia palautumista ja stressinhallintaan tukevia koulutusteemoja.

Päivitämme koulutusteemojamme jatkuvasti.

Tutustu ajankohtaiseen koulutustarjontaan tästä

Toteutamme teemaan liittyviä koulutuksia myös tilauskoulutuksina.

 

Haluatko keskustella lisää?

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset