Sisältöön sitemap

Työhyvinvointi

Työhyvinvointimme koostuu psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta, jotka yhdessä muodostavat hyvinvointimme ytimen. Työhyvinvointia voidaan määritellä eri tavoin ja se merkitsee eri ihmisille eri asioita. Kiteytetysti työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Hyvinvoivassa työssä työskentely koetaan mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Tällöin työ tukee elämän kokonaisuutta. Työhyvinvointiin vaikuttaa moni tekijä ja yleisesti ne voidaankin jaotella seuraavasti:

  • organisaation rakenteeseen ja toimintatapaan
  • johtamiseen
  • työyhteisöön
  • työn organisointiin
  • yksilön henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja voimavaroihin

liittyvät tekijät. Lisäksi työhyvinvointiin liittyy aina työntekijän oma kokemus omasta hyvinvoinnista. Työhyvinvointi näkyykin monella eri tavoin kuten arjen sujumisena, hyvänä työntekijäkokemuksena ja joustavuutena. Lisäksi työhyvinvointi voidaan nähdä organisaation vetovoimaan vaikuttavana tekijänä, houkutellen niin vanhoja kuin uusia osaajia työn pariin.

Kuka sitten vastaa työhyvinvoinnista? Työhyvinvointi on kaikkien asia, vaikka päävastuu hyvinvoivista työntekijöistä onkin työnantajalla. Jokainen työntekijä, olipa tehtävänkuva tai rooli organisaatiossa mikä tahansa, vaikuttaa omilla asenteillaan ja toiminnallaan niin omaan kuin muiden kokemaan työhyvinvointiin.

Järjestämmekin vuosittain työhyvinvointiin liittyvää koulutusta niin valtionhallinnossa esihenkilö- tai johtamisroolissa työskenteleville, HR-osaajille kuin jokaiselle työyhteisön jäsenelle. Järjestämme koulutusta esimerkiksi seuraavista teemoista

  • Työhyvinvointikortti® -koulutus
  • Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen
  • Työsuojelun perusteet esihenkilöille
  • Mieli työssä -koulutukset
  • Palautuminen

Päivitämme koulutusteemojamme jatkuvasti. Toteutamme myös erilaisia teemaan liittyviä tilauskoulutuksia.

Työhyvinvointikoulutuksia

Kaikki koulutukset

Kysy lisää!