Sisältöön sitemap

Viestintä- ja vuorovaikutusvalmennukset

Mediavalmennus

Omasta vastuualueesta viestiminen on osa jokaisen asiantuntijan ja johtajan työtä. Mediavalmennus tarjoaa käytännönläheisen katsauksen median toimintatapoihin ja auttaa parantamaan yhteistyötä toimittajien ja sisällöntuottajien kanssa. Valmennuksen tavoitteena on kehittää omia valmiuksia viestiä, antaa haastatteluja ja toimia mediakentässä erilaisissa tilanteissa. Valmennuksen sisältyy valmennusmateriaali sekä yksilöllisesti räätälöity harjoitteluosuus.

Kriisiviestintävalmennus

Kriisissä on liian myöhäistä opetella kriisiviestintää. Hanki valmiudet hyvissä ajoin osallistumalla kriisiviestintävalmennukseen. Valmennus tarjoaa katsauksen erilaisten kriisien syntyyn, ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen viestinnän keinoin. Osana kokonaisuutta käsitellään myös muita haastavia ilmiöitä, kuten valeinformaatiota ja maalittamista. Tavoitteena on parantaa omia kriisiviestinnän taitoja, auttaa tunnistamaan ja ratkaisemaan kriisejä myönteisellä tavalla ja selvitä erilaisista haasteellisista tilanteista. Valmennukseen sisältyy materiaalipaketti, omien potentiaalisten kriisiaiheiden arviointi sekä harjoitteluosuus.

Esiintymisvalmennus

Asiantuntijuuteen kuuluu oman asian selkeä muotoilu ja vakuuttava esittäminen. Esiintymisvalmennus tarjoaa käytännöllisen lähestymistavan omien viestien ja esiintymistaitojen kehittämiseen. Tavoitteena on entistä sujuvampi viestintä erilaisissa esiintymistilanteissa. Valmennuksen aikana tunnistetaan omat vahvuudet ja työstetään omista materiaaleista entistä vaikuttavampia. Kokonaisuuteen sisältyy materiaali, itsearvio sekä harjoitteluosuus, josta saa henkilökohtaisen palautteen kehitysehdotuksineen.

Sosiaalisen median valmennus

Miten onnistua sosiaalisessa mediassa? Käytännöllinen ja tiivis paketti sosiaalisesta mediasta asiantuntijan näkökulmasta. Tavoitteena on auttaa asiantuntijaa valitsemaan itselleen sopivimmat kanavat, tyylin ja tavan viestiä ja vuorovaikuttaa sosiaalisessa mediassa. Valmennukseen sisältyy oman sosiaalisen median strategian arviointi ja valinta sekä käytännöllisiä työkaluja viestinnän tueksi.

Johtajan viestintätaidot

Johtaminen on vuorovaikutusta! Johtajan työ edellyttää kykyä viestiä ja vuorovaikuttaa sisäisten ja ulkoisten kohderyhmien kanssa. Johtajan viestintätaidot valmennukset kattavat keskeiset johtajan viestintätaidot ja tarjoavat käytännöllisiä työkaluja osallistavaan vuorovaikutukseen ja erilaisten keskustelujen käymiseen haastavissa tilanteissa. Valmennusten sisältöjä voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden mukaan.

Asiakaspalveluvalmennukset

Asiakaslähtöisyys on entistä keskeisempää julkisissa palveluissa. Miten asiakkaiden kuuntelu ja heidän odotuksensa muuttavat palvelua? Entä miten kehittää omaa työtään entistä asiakaslähtöisemmin? Kuinka selvitä yhä haastavammista asiakastilanteista?

Asiakaspalveluvalmennukset sisältävät tiiviin katsauksen asiakaspalvelun trendeihin ja ilmiöihin, käytännöllisiä näkökulmia ja työkaluja asiakaspalvelijoiden työhön ja asiakaspalvelun kehittämiseen sekä apua haastavien tilanteiden ratkomiseen ja niistä palautumiseen.

Sisällöt räätälöidään osallistujien/ryhmän mukaan. Valmennusten teemoja voivat olla mm.

  • Sujuva asiakaspalvelu tänään
  • Haastavat asiakastilanteet ja niiden ratkaiseminen
  • Asiakaspalvelun kehittäminen yksilön ja ryhmän näkökulmasta

Viestintä- ja vuorovaikutusvalmennuksia

Kaikki koulutukset

Kysy lisää viestintä- ja vuorovaikutusvalmennuksista