Sisältöön sitemap

Projekti- ja prosessivalmennukset

Projektivalmennuksen tarve on kasvanut merkittävästi viime vuosina omaa ulkoista  projektitoimintaansa kehittävissä organisaatioissa. Budjettirahoituksen rinnalla tarvitaan projektirahoitusta ja projektit koetaa välttämättöminä rahoituspohjan vakauttajana ja kehittäjänä. 

HAUS järjestää erilaisia projektien johtamiseen ja hallinnointiin liittyviä valmennuksia, joilla autetaan organisaatioita projektoimaan ja kehittämään omaa sisäistä toimintaa. Valmennukset suunnitellaan aina yhdessä tilaajan kanssa valitulle kohderyhmälle sopivaksi. Lisäksi projektivalmennus tukee projektipäälliköitä kansallisissa, yrityskohtaisissa ja kansainvälisissä esimerkiksi EU-projekteissa.

Projektivalmennukset leikkaavat koko organisaation ja niitä on kehitetty sisäisien projektien kehittämiseen esim. fuusio- ja muutosvaiheissa.
Projektivalmennuksia voi tilata tällä hetkellä suomeksi ja englanniksi.

Perusvalmennus projekteihin

Suosittu Mitä jokaisen projektissa toimivan pitäisi tietää projekteista -valmennus on suunniteltu ensimmäistä kertaa projektityönsä aloittavalle projektipäällikölle, projektitutkijalle, projektisihteerille tai projektiasiantuntijalle.

Projektipäällikkövalmennukset

Tuotamme projektipäällikkövalmennuksia yksilöidyillä sisällöillä erilaisten projektien vetäjille ja eri uravaiheessa toimiville projektipäälliköille. Aloitteleville projektipäälliköille on omat valmennussisältönsä ja jo pitkään vaativissa projekteissa toimiville omansa.

Ylimmän johdon projektivalmennukset

Lisäksi HAUS tarjoaa projektivalmennusta salkunhallintaan ylimmälle johdolle  ja    projektitoimistomaisen työn kehittämiseen organisaatiokohtaisena.

Prosessivalmennus

Prosessivalmennuksessa pyritään luomaan laadun jatkuvan kehittämisen malli, joka perustuu pitkälti LEAN-ajatteluun eli resurssien ja ajankäytön optimointiin asiakaspalvelun ja tulosten osalta. Prosessivalmennukset koskevat usein asiakasprosessien kehittämistä sekä lupamenettelyitä.

Muita koulutusaiheita, joista kannattaa kysyä lisää:

 • Projektiasiantuntijavalmennukset
 • Projektipäällikkövalmennukset (erilaisia, eri tasoille)
 • Projektiomistajajuus
 • Projektin elinkaarimallit
 • Projektien ositus
 • Projektitalous
 • Projektien yhteys organisaation strategiaan
 • Projektien implementointi, seuranta ja arviointi
 • Projektiviestintä
 • Valtiolla toimiva Leijona-malli
 • Projektitoimistojen valmennukset
 • Projektipäälliköiden ryhmä- ja yksilöcoach -palvelut

Projektivalmennuksen kohderyhmät

Sisältöjä voidaan kohdentaa johtotasolle, projektipäälliköille tai projekti- ja ohjausryhmien jäsenille. Esimerkiksi johtoryhmille kohdennetaan prosessien omistajuuteen ja projektisalkun hallintaan liittyviä valmennuksia. Tutkimusorganisaatioille ja -ryhmille kohdennetaan esimerkiksi enemmän asiayhteyteen ja tutkimusprosessiin soveltuvia projektivalmennuksia. Hyviä kokemuksia valmennuksista on ollut myös erilaisille projekteihin osallistuville ryhmille: projektiassistenteille, uusille projektipäälliköille tai pitkään vaativissa tilanteissa toimiville projektipäälliköille. 

Projektit ja prosessit -koulutuksia

Kaikki koulutukset

Kysy lisää projektivalmennuksista

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella ja olemme yhteydessä sinuun muutaman päivän sisällä pyynnön lähettämisestä. Tarjouspyyntö ei velvoita tilaukseen.

Tarkemmat rekistereitä koskevat informointiselosteet ovat verkkosivuillamme kohdassa Tietosuoja.

Mitä asiasi koskee?
Hidden