Sisältöön sitemap

Syvenny projektijohtamiseen

Koulutuksessa tilaa

Valmennuksen tavoitteena on syventää osallistujien perustaitoja ja ymmärrystä projektien hallintaan ja suunnitteluun liittyen. Koulutuspäivässä perehdytään muun muassa projektijohtamisen tasoihin ja elinkaareen, projektisuunitelman menetelmiin ja projektiarvioinnin perusteisiin. Päivän aikana tehdään lisäksi henkilökohtaisia harjoituksia ja käydään ryhmäkeskusteluja aiheista.

Koulutusalue:

Projektit ja prosessit

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Kesto:

1 päivä

Alkaa:

18.9.2024 9.00

Päättyy:

18.9.2024 16.00

Ilmoittaudu:

4.9.2024 23.00 mennessä

Hinta:

590 e + alv. 

Ilmoittaudu nyt

Valmennuksen aikana syvennetään osallistujien osaamista käsittelemällä mm.

  • Projektijohtamisen tasoja ja elinkaarta
  • Tuotanto- ja kehittämisprojektien välisiä erovaisuuksia ja yhtäläisyyksiä
  • Projektisuunnittelun menetelmiä
  • Projektijohtamisen paradigman muutosta
  • Projektiarvioinnin perusteita

Valmentajan innostavien ja asiaan orientoivien puheenvuorojen lisäksi tehdään sekä henkilökohtaisia harjoituksia että ryhmäkeskusteluja

Kysy lisätietoja