Sisältöön sitemap

Hankinnat

Julkisten hankintojen osaamisen kehittäminen ja koulutukset


Suomessa tehdään noin 45 miljardilla eurolla julkisia hankintoja vuodessa. Tästä syystä on tärkeää huolehtia julkisten hankintojen osaamisesta julkishallinnon organisaatioissa. Hankinta-Suomi toimenpideohjelman edetessä näiden tietojen ja taitojen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään.

Koulutustarjonnallamme pyrimme vastaamaan muutosten asettamiin haasteisiin. Julkisiin hankintoihin keskittyvien koulutustemme sisältöjä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden ja hankinta-asiantuntijoiden kanssa. Kauttamme voit osallistua kaikille virkamiehille suunnattuun koulutustarjontaamme tai kysy organisaatiollesi yksilöityä koulutusta aihepiiristä.

Hankintatoimen osaaminen on strateginen kehityskohde

Hankintoihin käytetään useassa yksikössä jo nyt enemmän rahaa kuin henkilöstömenoihin ja ulkopuolelta ostettavien palveluiden osuus on monella kasvamassa edelleen. Julkisilla hankinnoilla saavutettavaan vaikuttavuuteen ja hyötyyn on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Hankintatoimea kehittämällä ja hankintoja tehostamalla voidaan saavuttaa tavoiteltavaa vaikuttavuutta ja merkittäviä säästöjä, mutta tämä edellyttää vahvaa hankintaosaamista ja valmiutta toiminnan kehittämiseen.

Hankintojen strateginen merkitys valtion organisaatioiden toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa kasvaa. Hankintoihin kohdistuu uusia odotuksia ja niiltä odotetaan vaikuttavuutta. Hankintojen tulisi edistää kestävää kehitystä ja lisäksi niissä tulisi huomioida paremmin työllisyyttä sekä muita sosiaalisia näkökohtia. Hankintojen suunnitteluun ja organisointiin olisi panostettava ja hankintaprosesseja tulisi tehostaa sekä digitalisoida.  Muutokset edellyttävät valtion hankkijoilta uutta osaamista ja valmiuksia. 

Hankintakoulutuksemme pureutuvat monipuolisesti näihin ajankohtaisiin aiheisiin ja tarjoavat osallistujille mahdollisuuksia kehittää ja syventää osaamistaan julkisten hankintojen eri osa-alueilla.

Tarjonnassamme on niin perusteita kuin syvemmällekin hankintoihin perehdyttäviä ohjelmia ja valmennuksia.

Koulutustemme perusteemoja ovat

  • Julkisten hankintojen perusteet
  • Hankintojen suunnittelu
  • Hankinta-asiakirjojen julkisuus
  • Neuvottelumenettely
  • Julkisten hankintojen syventävä koulutusohjelma jo hankintoja tehneille

Organisaatioille tilauskoulutuksena voidaan toteuttaa esim. ICT-hankintoihin keskittyvää koulutusta.

Hankintakoulutuksia

Kaikki koulutukset

Kysy lisää hankintakoulutuksista