Sisältöön sitemap

Neuvottelumenettely käytännössä

Julkiset hankinnat ovat yhteistyötä ja askelmerkit onnistuneelle sopimuskaudelle luodaan jo kilpailutusvaiheessa. Tässä käytännönläheisessä webinaarisarjassa sukellamme neuvottelumenettelyn läpivientiin. Mitä hyötyä vuoropuhelusta on? Miten neuvotteluissa toimitaan? Mitä asiakirjoja tarvitaan ja mitkä ovat julkisia? Miten hyödynnän saatua tietoa? Hankintakumppanit on erikoistunut julkisten hankintojen strategiseen ohjaukseen ja neuvottelumenettelyjen läpivientiin. Kouluttajalla on vankka kokemus neuvottelumenettelyistä ja koulutuksessa käydään läpi runsaasti myös case-esimerkkejä. 

Koulutusalue:

Hankinnat

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Kesto:

2 x 3 tuntia: 23.10.2024 klo 9-12 ja 31.10.2024 klo 13-16

Alkaa:

23.10.2024 9.00

Päättyy:

31.10.2024 16.00

Ilmoittaudu:

9.10.2024 23.00 mennessä

Hinta:

590 e + alv. 

Ilmoittaudu nyt

23.10.2024 klo 9-12 (3 h): 

Hankintalain raamit neuvottelumenettelylle 

• Miksi neuvottelisin eli mitä hyötyä keskustelusta on? 

• Edellytykset neuvottelumenettelyn käytölle 

• Neuvottelumenettely vs. kilpailullinen neuvottelumenettely 

• Menettelyn ja asiakirjojen julkisuus 

Neuvottelumenettelyn valmistelevat toimet käytännössä 

• Valmistelulla pääsee pitkälle – aseta kirkas tavoite 

• Mitä asiakirjoja tarvitaan? Miten laadin ne? 

• Soveltuvuusvaatimukset käytännön esimerkein 

Kysymyksiä ja keskustelua 

 

29.10.2024 klo 9-12(3 h): 

Neuvottelut – mitä niissä tapahtuu? 

• Mitä neuvotteluissa tapahtuu? 

• Esimerkki neuvottelujen rakenteesta ja keskusteltavista asioista 

• Mistä asioista ei saa neuvotella? 

• Asenne ratkaisee – miten saan sen kohdilleen? 

• Tasapuolisen kohtelun turvaaminen 

Neuvotteluiden jälkeinen aika – miten menettely viedään loppuun? 

• Mitä neuvotteluiden jälkeen tapahtuu? 

• Lopullisen tarjouspyynnön hiominen 

• Miten hyödynnän neuvotteluissa saatua tietoa? 

• Lopulliset tarjoukset saapuvat – siirtymä sopimuskaudelle 

Case-esimerkkejä neuvottelumenettelyistä 

Kysymyksiä ja keskustelua 

 

Kysy lisätietoja