Sisältöön sitemap

Sprintit

1-2 viikon mittaiset sprintit ovat nopea tapa kehittää uutta. Sprinttimäinen kehittäminen tarkoittaa intensiivistä, ajallisesti tiukkaan rajattua työskentelyä, jossa ratkotaan yhdessä määritettyä haastetta.

Mitä sprintit ovat?

Sprintit lähtevät siitä, että aika on rajallinen resurssi, joka kannattaa käyttää fiksusti. Siksi sprintti alkaa tavoitteen asettamisella: päätetään, mitä pitää saada aikaiseksi ja missä ajassa. Samalla päätetään myös se, mitä ei tehdä. Kun huomio keskitetään yhden rajatun haasteen, ilmiön tai teeman ratkaisemiseen, saadaan lyhyessä ajassa isoja asioita aikaan.

Sprinteissä isot kokonaisuudet lohkotaan pienemmiksi, helpommin tehtäviksi palasiksi. Tällä tavalla laajoista ja vaikeasti hahmotettavista kokonaisuuksista saadaan konkreettisia lopputuloksia. Sprinttimäinen kehittäminen soveltuu niin käytännön haasteiden kuin abstraktien ongelmien ratkomiseen.

Sprinttimäistä kehittämistä voi tehdä monella tavalla

Me HAUSissa tarjoamme sprinttimäiseen työskentelyyn kahta mallia:

  • Muotoilusprinteissä (design sprints) keskitytään viikon ajan ratkaisemaan yhdessä sovittua haastetta. Haaste voi liittyä esimerkiksi uusien palveluiden kehittämiseen, osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen tai olemassa olevien palveluiden parantamiseen.
  • Oppimissprinteissä (learning sprints) tavoitteena on oppia yhdessä sovitusta aiheesta mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti ja luoda siten aiheesta yhteinen ymmärrys osallistujien kesken.

Mitä hyötyä sprinteistä on?

  • Saavuta tuloksia nopeasti. Sprintissä valittua haastetta ratkotaan ja siitä luodaan yhteistä ymmärrystä tavoitteellisesti. Muu tekeminen jää sprintin ajaksi tauolle.
  • Pelaa korkeilla panoksilla. Sprinttiin soveltuvat parhaiten isot ongelmat, joiden ratkominen vaatii aikaa ja keskittymistä. Viikon jälkeen tiedetään, mitä on opittu ja mitä oppeja kannattaa viedä eteenpäin.
  • Opi ja kehitä intensiivisesti yhdessä. Sprintti on nopea tapa oppia, syventää ymmärrystä, kokeilla ja kehittää yhdessä ratkaisuja. Sprinttejä on helppo myös toistaa jatkossa.
  • Tuo yhteen eri osaajia. Paras sprinttitiimi rakentuu eri taustoista ja tehtävistä tulevista ihmisistä.
  • Heittäydy, älä hirttäydy. Kokeile rohkeasti uutta! Jos jokin ei toimi, sen voi hylätä. Ainakin kokeiltiin ja viikon jälkeen ollaan viisaampia.
  • Pääse irti jumeista. Sprinttiä voi myös käyttää piristysruiskeena oppimisen kirittämiseen tai polkaisemaan isompi projekti vauhdilla käyntiin!

Oppimissprintti

Oppimissprinteissä (learning sprints) tavoitteena on oppia yhdessä sovitusta aiheesta mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti ja luoda siten aiheesta yhteinen ymmärrys osallistujien kesken.

Muotoilusprintti

Muotoilusprinteissä (design sprints) keskitytään viikon ajan ratkaisemaan yhdessä sovittua haastetta. Haaste voi liittyä esimerkiksi uusien palveluiden kehittämiseen, osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen tai olemassa olevien palveluiden parantamiseen.

Työkirjasta opit jakoon!

Kiinnostuitko sprinteistä? Tutustu sprinttimäiseen työskentelyyn ja uudenlaiseen nopean oppimisen tapaan oppimissprinttien työkirjassa. Työkirjassa kerromme, miten toteutimme HAUS kehittämiskeskuksen ja Sitra Labin järjestämät oppimissprintit 2021-2022, ja mitä oppeja voimme kokemuksistamme jakaa muille.

Sitra Lab ja HAUS kehittämiskeskus toteuttivat syksyllä 2021 ja talvella 2022 sarjan oppimissprinttejä julkisen hallinnon kehittämiseksi. Oppimissprinteissä yhdistyi nopea yhdessä oppiminen, tavoitteellinen työskentely sekä systeemi-, muotoilu- ja vaikuttavuusajattelun hyödyntäminen. Tavoitteena oli luoda ymmärrystä systeemisestä haasteesta ja tunnistaa vaikuttavia tekoja haasteen ratkaisemiseksi. Noin 40 julkishallinnon tekijää kokoontui kolmeen viikon mittaiseen sprinttiin oppimaan yhdessä.

Lataa tästä Oppimissprinttien työkirja!

Ota yhteyttä

Muutos alkaa oppimisesta

Mutta mitä muutos oikeastaan on ja mitä muutoskyky tarkoittaa? eOppivan Näkymiä muutoskykyyn -koulutus johdattaa sinut pohtimaan yhteiskunnan muutoskykyä kokonaisuutena. Pääset tutustumaan muutoskykyyn liittyviin ilmiöihin ja lähestymistapoihin, kuten systeemiajatteluun ja muutosteorioihin. Lisäksi saat käytännön vinkkejä muutoskyvyn vahvistamiseen omassa työssäsi.

Aloita tästä!