Sisältöön sitemap

Valtion rahoitus – tarjolla kolme tietopakettia rahoitusmuodoista

Valtion rahoitus 3 muotoaValtion rahoitus jaetaan kolmeen rahoitusmuotoon: budjettirahoitukseen, maksulliseen toimintaan ja yhteisrahoitteiseen toimintaan. Me HAUSissa järjestämme tänä vuonna kolme toiminnan rahoitusta käsittelevää koulutusta. Koulutukset ovat tiiviitä puolen päivän tietopaketteja valtion eri rahoitusmuodoista, niiden sisällöistä ja menettelytavoista.

Yhteisrahoitteisen toiminnan perusteet 27.9.2022

Yhteisrahoitteisen toiminnan perusteet -koulutuksen teemoina ovat yhteisrahoitteista toimintaa koskevat käsitteet, säädösperusta ja kokonaiskustannuslaskentamalli. Lisäksi perehdytään yhteisrahoitteiseen toimintaan liittyviin kirjauksiin ja budjetointiin. Kuulemme myös toimintaan liittyvän virasto-casen.

Maksullisen toiminnan perusteet 19.5.2022

Maksullisen toiminnan perusteet -koulutuksessa teemoina ovat maksullista toimintaa koskeva säädösperusta, maksullisen toiminnan suoritteet ja hinnoitteluperiaatteet. Lisäksi perehdytään maksullisen toimintaan liittyviin kirjauksiin, budjetointiin ja toiminnan ohjaukseen. Mukana on myös hinnoitteluun liittyvä case.

Valtion talousarvion perusteet 16.5.2022

Valtion talousarvion perusteet -koulutus tarjoaa tietopaketin valtion talousarviosta ja sen soveltamisesta. Koulutuksessa käydään läpi talousarvion keskeinen sisältö talouden hoidon kannalta. Aamupäivän aikana perehdytään mm. budjetointiperiaatteisiin, määrärahalajeihin, määrärahojen käyttötarkoituksiin, momentteihin ja niiden vakiosisältöihin sekä tilijaotteluun.

Kysy lisätietoja