Sisältöön sitemap

Valtion talousarvion perusteet

Koulutuksessa tilaa

Talousarvio on tärkein valtion taloutta koskeva asiakirja. Talousarvion soveltamisen perusteet ja keskeinen sisältö tulee olla talouden kanssa työskentelevien hallussa.

Koulutus tarjoaa tietopaketin valtion talousarviosta ja sen soveltamisesta. Koulutuksessa käydään läpi talousarvion keskeinen sisältö talouden hoidon kannalta. Aamupäivän aikana perehdytään mm. budjetointiperiaatteisiin, määrärahalajeihin, määrärahojen käyttötarkoituksiin, momentteihin ja niiden vakiosisältöihin sekä tilijaotteluun.

 

Koulutusalue:

Taloushallinto

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Kesto:

0,5 päivää

Alkaa:

25.4.2024 9.00

Päättyy:

25.4.2024 12.00

Ilmoittaudu:

18.4.2024 23.00 mennessä

Hinta:

390 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

Talousarvion rakenne

 • Osastot, pääluokat, luvut ja momentit
 • Tulo- ja menolajit
 • Momenttitunnukset

Talousarvion sisältö ja määrärahojen käyttö

 • Yleiset säädökset ja määräykset
 • Budjettiperiaatteet
 • Määrärahalajit ja niiden valintaperiaatteet
 • Brutto- ja nettobudjetointi
 • Momentit ja niiden vakiosisällöt
 • Toimintamenot
 • Siirtomenot
 • Sijoitusmenot

Talousarvion tilijaottelu ja jakamaton määräraha

Kysy lisätietoja