Sisältöön sitemap

Valmentava johtaja kehityksen mahdollistajana

”Laadukas johtaminen näkyy ja tuntuu – yksilöissä, yhteisöissä, kuin organisaation eri tasoilla. Vaikuttavan johtamisen on todettu näkyvän niin organisaatioiden suorituksessa, tuloksissa kuin myös koetussa työhyvinvoinnissa.”

Valmentava johtamisote on tänä päivänä entistä tunnetumpi johtajuuden malli, joskin sen vaikutukset ja todellinen käytettävyys tuntuvat olevan edelleen kysymysmerkki monen organisaation kohdalla. Perinteiset autoritääriset johtajuuskeinot ovat hyvinkin poikkeavia osallistavavan ja voimaannuttavan valmentavan johtajuuden rinnalla, joskin niiden on todettu parantavan niin tuotteliaisuutta kuin yksilöiden suoritusta. Mitä valmentava johtaminen siis on?

Mitä valmentava johtamisote tarkoittaa?

Tehokkaan valmentavan johtamisen toimintamalleihin kuuluvat niin kuuntelu, reflektoiva kysyminen, tavoitteiden asettaminen, itsearviointi kuin palaute osana johtamisprosessia. Käytännössä tämä tarkoittaa vuorovaikutustaitojen, osaamisen kehittämisen sekä itseohjautuvuuden painottamista niin johtamisessa kuin organisaatioiden toimintamallien rakentamisessa. Valmentava työote korostaa erityisesti yksilön mahdollisuuksia oman toimintansa määrittelyssä sekä tarkastelussa. Valmentava johtaja voi näin ollen parhaimmillaan muodostaa jopa yhteisiä toimintatapoja, jotka edistävät koko organisaation oppimista sekä menestymisen malleja. Tähän liittyvät keskeisesti johtajien itsensä käymät koulutukset, niiden vaikuttaessa keskeisesti myös johdettavien yksilöiden omiin johtajuuskäsityksiin ja kokemuksiin. Tutustu myös juuri valmistuneeseen opinnäytteeseeni, jossa käsittelen  näkemyksiä valmentavasta johtamisesta ja sen vaikutuksesta työhyvinvointipääomaan.

HAUS on tarjonnut jo useiden vuosien ajan valmentavan johtamisen koulutuskokonaisuutta.

Tälläkin hetkellä käynnissä oleva Valmentava johtaminen – valmentava ote etä- ja hybridityössä – on kolme päivää kestävä, vuorovaikutteinen valmennuskokonaisuus, jossa osallistujat pääsevät itse kokeilemaan siipiään valmentavan johtamisotteen parissa. Valmentavan johtamisen koulutus on keskeinen oppimista fasilitoiva keino edistää koko organisaation valmentavaa kulttuuria, sillä valmentavat johtajat tuovat valmentavia keinoja myös koko työyhteisöä koskeviin rakenteisiin. Tämä lisää niin sitoutumista, oppimisen ja kehityksen mahdollistamista, tuottaen tätä kautta myös entistä parempia tuloksia. Haluamme HAUSilla olla myös jatkossa tukemassa valmentavaa (johtamis)otetta sekä sen käyttöönottoa. Vuodelle 2022 onkin luvassa uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan valmentavan otteen parissa.

On tärkeää, ettei valmentavan johtamisen koulutus perustu vain käytännön työkaluista tai teoriatiedosta luennointiin. Tiimi- ja vuorovaikutustaidot, strategisen hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen keinot sekä dialogi tulevaisuuden työelämätaidoista ovat keskeisessä roolissa myös HAUSin valmentavan johtamisen tarjontaa vuonna 2022. Jokainen osallistuja tuo koulutukseen omat käsityksensä ja odotuksensa, joiden kautta koulutus myös rakentuu juuri osallistujaa palvelevaksi kokonaisuudeksi. Uudenlaisten työkalujen ja oppimismenetelmien, kuten visuaalisen fasilitoinnin, coachingin, yhteisten keskustelujen sekä uusimman tutkimustiedon myötä osallistujat saavat erinomaiset lähtökohdat hyödyntää valmentavaa johtamisotetta myös omassa työssään.

Tänä vuonna laadukasta johtamista kannatteleva valmentavan työkulttuurin ideologia rantautuu uudistuneena myös HAUSin tarjontaan. Omaa valmentavaa otettaan vielä etsiville on tarjolla maaliskuussa starttaava valmentavan johtamisen koulutusohjelma, joka pitää sisällään monipuolisia harjoitteita, runsaasti tutkimustietoa sekä mahdollisuuden oman johtajuuden tunnusteluun.

Tervetuloa mukaan yhteiselle matkalle kohti valmentavaa otetta – ota yhteyttä, niin rakennetaan aidosti vaikuttava oppimispolku juuri Sinulle.

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Blogi

Mentorointiohjelma osaamisen kehittämisen ja perehdyttämisen tukena

Mentorointivalmennuksemme sisältävät mentorointiprosessin räätälöinnin organisaation tarpeita vastaavaksi, mentoreiden ja aktoreiden rekrytoinnin, mentorointiparien tai -ryhmien muodostamisen sekä mentorointiohjelman aikaisen valmentavan mentoroinnin tuen.

Lue lisää
Blogi

Oppiminen on osaamisen kasvumoottori

Oppimisen ja osaamisen tukemisessa johtajien ja lähiesihenkilöjen rooli korostuu. Lisäksi koen että meidän johtajien tehtävänä on rakentaa rakenteita jotka tukevat oppimista koko organisaatiossa.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset