Sisältöön sitemap

Uudistuva valtion koulutus- ja kehittämistalo HAUS näyttää suuntaa tulevaisuuden oppimiselle

Vuonna 2002 perustetun HAUS kehittämiskeskus Oy:n historia alkaa yli 50 vuoden takaa, jolloin Suomen valtion palveluksessa työskenteli noin 200 000 työntekijää. Jo tuolloin, vuosikymmeniä sitten, tunnistettiin valtionhallinnon työntekijöiden jatkuvan osaamisen ja kehittymisen strateginen merkitys niin tärkeäksi, että sen toteutuminen varmistettiin Tasavallan Presidentti Urho Kekkosen hyväksymällä lailla. Valtion osaamisen kehittämisen keskus, Valtion koulutuskeskus (VKK), aloitti toimintansa maaliskuussa 1971.

kyösti väkeväinen hausHAUS edeltäjäorganisaatioineen on pitkällä taipaleellaan käynyt läpi lukuisia kehitysvaiheita aina valtion budjettirahotteisesta virastosta erityistehtäväyhtiöksi ja edelleen valtionhallinnon sidosryhmäyksiköksi eli ns. in house -toimijaksi. Vaikka moni asia on viidessä vuosikymmenessä muuttunut, rakentuu toiminta yhä sille samalle perustalle, jolle VKK aikoinaan rakennettiin. HAUSin erityistehtävänä on tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluita ministeriöille ja valtion virastoille.

Valtion koulutus- ja kehittämistalona HAUS on osaltaan tukemassa valtion toimintaa. HAUSille tämä tarkoittaa muun muassa vaikuttavuuden ja vastuullisuuden edistämistä sille uskotun erityistehtävän kautta. – Haluamme olla maailman parhaan julkisen hallinnon kehittäjä ja näyttää suuntaa tulevaisuuden oppimiselle. Uudistumalla vastaamme valtionhallinnon muuttuviin tarpeisiin, linjaa toimitusjohtaja Kyösti Väkeväinen.

HAUS on tukena suuressa murroksessa ja pandemian jälkeisessä ajassa

HAUSin uudistunut ilme on nyt tehdyn brändin terävöittämiseen tähdänneen työn ehkäpä näkyvin osa. Tunnettuuden kasvattamisen lisäksi uudistumisen taustalta löytyy halu olla tukemassa asiakkaita erityisesti koronapandemian jälkeisessä ajassa – ovathan esimerkiksi digitaalisuuden mukanaan tuomat haasteet leikanneet koko yhteiskunnan valtionhallintoa unohtamatta. Henkilöstön koulutustarve kasvaa jatkossakin, ja erityisesti organisaatioiden kehittämisen merkitys korostuu.

Vuoden 2020 keväällä alkanut poikkeuksellinen ajanjakso on ollut haastava niin yksilön kuin organisaatioidenkin näkökulmasta. Muuttuva toimintaympäristö on peräänkuuluttanut nopeita kehitysliikkeitä, sillä monipaikkaisuus sekä uudenlaiset työtavat ja niiden omaksuminen ovat edellyttäneet uudenlaista osaamista ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Muutoksessa piilee kuitenkin myös mahdollisuus, ja HAUS haluaakin olla tukena ja kumppanina muutoksessa sekä mikro- että makrotasoilla.

– Pandemia on vauhdittanut erilaisten uusien teknologioiden haltuunottoa. Samanaikaisesti myös organisaatioiden johtamisen sekä sen kehittämisen merkitys korostuu ja esimerkiksi työhyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyviä näkökulmia nousee esiin. Strategioiden sovittaminen uuteen tekemisen tapaan kannattaa, ja olemme mielellämme mukana kumppanina tukemassa tällaisissakin kehitysprosesseissa.

Uudistumalla kohti osaavampaa henkilöstöä ja toimivampia organisaatioita

Valtion koulutus- ja kehittämistalo on koronapandemian jälkimainingeissa uudistanut brändi-ilmeensä lisäksi myös toimintamallejaan. Tarpeeseen uudistua on vaikuttanut pandemia-aika, mutta merkittävä ajuri on myös halu palvella virastoja entistä paremmin henkilöstön osaamisessa ja organisaatioiden kehittämisessä. Väkeväisen mukaan kasvava tunnettuus auttaa myös edistämään valtion tulevaisuuden työnantajakuvan houkuttelevuutta.

– Historiamme valtion virkamiesten kouluttamiseen keskittyneenä tahona on pitkä, ja ansiomme tunnistetaankin erityisesti valtionhallinnon sisällä. Haluamme enenevässä määrin kasvattaa tunnettuuttamme myös valtionhallinnon ulkopuolella. Näin toimien voimme olla osaltamme tukena siinä, että huippuosaajia onnistutaan jatkossakin houkuttelemaan valtion palvelukseen.
HAUSin uudistunut ilme näkyy erityisesti uudella, helmikuussa julkaistulla haus.fi-sivustolla. Uudistunut sivusto huomioi erityisesti käyttäjänsä eli valtionhallinnon asiakkaat, ja esimerkiksi käytettävyyteen ja löydettävyyteen on satsattu pandemia-ajasta saatuja oppeja hyödyntäen. Uudistuneen ja raikkaan ilmeen myötä koko virkamieskunta saa mahdollisuuden olla mukana kuin luomassa nahkaansa uudelleen – ylpeydellä!

– Valtio on moderni työnantaja, jonka leivissä työskentely on kaikkea muuta kuin usein menneisyydestä ammentavissa harmaissa, jäykissä ja vakavissa mielikuvissa. Tähtäämme HAUSilla yhteiskehittämisen toimintakulttuuriin sidosryhmiemme kanssa, ja onnistuminen peräänkuuluttaa rentoa ja hyvää meininkiä, jonka ei tarvitse olla piiruakaan pois asiallisuudesta. Toivoisin tämän uudistuneessa ilmeessämme, Väkeväinen toteaa.

Kehittämispalvelut apuna virastojen monipuolisessa kehittämisessä

Kuluneet vuosikymmenet HAUS on opittu tuntemaan erityisesti koulutuksiin keskittyvänä organisaationa. Koulutusten lisäksi HAUSin tarjooma käsittää myös laajan valikoiman erilaisia kehittämis- ja konsultointipalveluja valtionhallinnon organisaatioiden tueksi esimerkiksi erilaisten abstraktien ja aineettomien asioiden sekä prosessien ja oppimisen muotoilussa.

Valtionhallinnossa on parhaillaan suuri tarve ja tilaus uudenlaiselle yhteistyölle, ja HAUS on mukana useassa valtion strategisessa kehittämishankkeessa. Väkeväisen vilpitön toive on, että HAUSin tunnettuus osaamisen mahdollistajana laajenisi lisäksi käsittämään muutoksen fasilitaattorina toimimisen, sillä HAUS tuntee ja taitaa valtionhallinnon kehittämisen.

– Toivoisin, että virastot osaisivat vielä nykyistäkin aktiivisemmin hyödyntää meitä kumppanina kehittämispalveluidensa hankinnassa ja strategisissa tavoitteissa. Valtionhallinnon osaamisen ja toiminnan kehittäminen on aina ollut fokuksessamme, sillä tähän tarpeeseen meidät aikoinaan perustettiin. Aktiiviseen vuoropuheluun perustuva yhteistyö asiakkaidemme kanssa on avain ensiarvoisen tärkeään asiakasymmärrykseen.

Uudistunut HAUS.fi on asiakkaidensa asialla

Kurkkaa katsomaan HAUSin uudistunutta ilmettä juuri julkaistulle uudelle sivustollemme, josta löydät lisää tietoa muun muassa valtionhallinnolle tarjoamistamme koulutuksista ja kehittämispalveluista.

Tilaamalla uutiskirjeemme varmistat, että myös sinä ja organisaatiosi pysytte mukana kehityksessä!

Aiheeseen liittyvää

Blogi

Henkilöstön koulutustarve kasvaa valtionhallinnossa jatkossakin

Henkilöstön koulutustarve kasvaa valtionhallinnossa lähitulevaisuudessa. Taustalla on työelämän yleiset trendit, jotka vaikuttavat niin valtiolla kuin muillakin aloilla. Osaaminen vanhenee työelämässä nyt nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Taustalla on työelämän yleiset trendit, jotka vaikuttavat niin valtiolla kuin muillakin aloilla. Osaaminen vanhenee työelämässä nyt nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

Lue lisää
Blogi

Hyvän hallinnon viennillä oppimista ja oivalluksia

Twinning-hankkeisiin osallistuminen luo osaltaan mukana oleville hallintomme asiantuntijoille hyvää kokemusta ja referenssejä hakeutua muihin kansainvälisiin tehtäviin esimerkiksi EU-instituutioihin tai muihin kansainvälisiin järjestöihin. Asiantuntijuus kansainvälisessä hankkeessa voi tuoda myös lisää motivaatiota arkeen ja kivaa vaihtelua omiin työtehtäviin.

Lue lisää
Referenssit

Mitä teimme aluehallintovirastossa kerran – kehitimme asiakaslähtöisyyttä ja palvelumuotoiluosaamista!

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualue on lähtenyt rohkeasti tavoittelemaan uusia ja monipuolisempia palveluita, joilla pyritään aiempaa merkittävämpään vaikuttavuuteen viranomaistoiminnassa. Meillä oli ilo ja kunnia tukea tätä työtä erityisesti asiakaslähtöisen palvelumuotoilukulttuurin luomisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset