Sisältöön sitemap

Suomi sitoutuu edistämään hyvää hallintoa ja tasapainoista paikallistaloutta

Suomalaiset toimijat kokoontuivat neuvoa-antavan ryhmän ja kouluttajakoulutuksen merkeissä kehittääkseen suomalaista hyvää hallintoa ja paikallistaloutta. Euroopan neuvoston ja Euroopan Unionin yhteishanke käynnistyi syyskuussa 2022.

Hankkeen tavoitteena on parantaa hyvää demokraattista hallintotapaa lainsäädäntökehyksen kautta paikallisella ja alueellisella tasolla ja lisätä kyvykkyyksiä, osaamista ja taitoja. Euroopan neuvoston ja Euroopan Unionin yhteisrahoittaman hankkeen pääasiallinen edunsaaja ja yhteistyökumppani Suomessa on Valtiovarainministeriö, mutta eri aktiviteetit on jaettu toteutettavaksi HAUSin, Keski-Suomen liiton, Turun kaupungin ja muiden sidosryhmien toimesta.

Neuvoa-antava ryhmä kokoontui toista kertaa Valtiovarainministeriön tiloissa. HAUSia neuvoa-antavassa ryhmässä edustivat toimitusjohtaja Kyösti Väkeväinen ja liiketoimintajohtaja Kirsi Aaltola.

 

Johtamisohjelma hyvän hallinnon ja paikallistalouden vahvistamiseksi

HAUS vastaa hyvän hallinnon koulutuksen ja siihen liittyvien työpajojen toteuttamisesta. Euroopan neuvoston kehittämä johtamisakatemiaohjelma pilotoidaan ensi kertaa myös Suomessa. Kouluttajamme kokoontuivat yhteen Euroopan neuvoston kouluttajien kanssa kahden päivän kouluttajakoulutukseen. Kouluttajamme Pia Horttanainen kommentoi tilaisuutta ja johtamisohjelmaa:

Ohjelma on aidosti vuorovaikutteinen johtajuuskoulutusohjelma, joka mahdollistaa vertaisoppimisen, ideoiden jakamisen ja yhdessä tekemisen puitteet. Ohjelmalla on vahva eurooppalainen viitekehys, se nojaa 12 hyvän demokraattisen hallinnon perusperiaatteisiin ja lisää valmiuksia julkisen sektorin ja erityisesti paikallishallinnon johtajuudelle organisaation, strategisen suunnittelun ja kapasiteetin kehittämisen ja vahvistamisen näkökulmista. 

Tämä ainutlaatuinen koulutusohjelma tarjoaa ajankohtaisuudellaan ja toteutustavaltaan erinomaisen mahdollisuuden tarkastella hyvää hallintoa ja johtamisen nykytilan haasteita analyyttisestä, ratkaisulähtöisestä ja ihmiskeskeisestä näkökulmasta. HAUS käynnistää johtamisakatemiaan erillisen osallistujahaun kevään aikana.

HAUSin omat kouluttajat kokoontuivat yhdessä eurooppalaisten kouluttajien kanssa orientoituen Suomessa pilotoitavaan johtamisakatemiaohjelmaan.

 

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset