Sisältöön sitemap

Oikealla alalla! Palvelumuotoilun harjoittelijana HAUSilla

Millaista on olla palvelumuotoiluharjoittelijana HAUSilla? Harjoittelunsa HAUSissa toteuttanut Nicole kertoo kokemuksistaan.

Aloitin palvelumuotoilun harjoitteluni HAUSin kehittämispalvelut-tiimissä marraskuussa 2023. Olen toiminut HAUSin oppimis- ja palvelumuotoilun johtavan asiantuntijan Tuiren ”oikeana kätenä”, ja pääsinkin hommiin heti ensimmäisestä päivästä lähtien, jolloin pääsin seuraamaan koko päivän kestävää työpajaa. Oli opettavaista seurata, miten työpajaa fasilitoidaan ja kuinka tärkeää vuorovaikutus on osana oppimista.

Harjoitteluni aikana olen päässyt tekemään laajasti erilaisia projekteja. Olen päässyt työstämään niin visuaalisen viestinnän materiaaleja kuin palvelumuotoiluprojekteja. Olen kuitenkin ehdottomasti oppinut eniten työpajojen suunnittelusta ja fasilitoinnista, sillä visuaalisen viestinnän muotoilu oli minulle jo ennestään tuttua.

Isoimpana projektina on ollut lainsäädäntöhankkeen työpajojen suunnittelu ja niiden fasilitointi STM:lle. Minulla oli mahdollisuus olla mukana alusta lähtien kyseisten työpajojen suunnittelussa ja ideoinnissa. Tämän kautta olen myös päässyt lähestymään ongelmanratkaisua luovilla tavoilla. Projektia varten tein esimerkiksi artifakteja skenaariotyöskentelyä varten. Artefaktit ovat käsin kosketeltavia asioita, jotka auttavat osallistujia eläytymään paremmin skenaarioihin. Työpajojen artefaktit olivat esimerkiksi kuvitteellisia uutisartikkeleita ja sosiaalisen median päivityksiä.

Palvelumuotoilusta olen ennen kaikkea oppinut, kuinka tärkeää työpajan suunnittelu ja siihen valmistautuminen on. Koska työpajoja voi joutua järjestämään itselle tuntemattomissa paikoissa, on hyvä osata muuttaa ketterästi materiaalien sijoittelua tilassa ja tilaisuuden flow’ta. Lisäksi työpajojen purku on tärkeä osa oppimista, jotta työpajassa opittujen asioiden hahmottaminen helpottuu niin asiakkaalle kuin itse muotoilijalle. Sanoisin, että opin ennen kaikkea juurikin sen, että työpajan purkuun saa käyttää aikaa. 

Vaikka työpajojen aikana nousseet keskustelut ja teemat ovat olleet haastavia, olen iloinen että olen saanut mahdollisuuden vaikuttaa keskusteluihin työpajojen suunnittelun ja palautteen kautta. Aina voi oppia lisää ja tehdä ensi kerralla muutoksia jotka voivat vaikuttaa entistä positiivisemmin työskentelyyn. 

Visuaalisen viestinnän muotoilussa ei sinänsä ole ollut minulle mitään uutta. Visuaalinen muotoilu on tuntunut tutulta ja turvalliselta työltä. Taittotehtävät ja kuvituksien tekeminen on ollut hauskaa tekemistä palvelumuotoilun projektien suunnittelun ja fasilitoinnin välillä. Olen iloinen siitä, kuinka laajasti olen päässyt tekemään erilaisia kuvituksia ja taittotöitä. Kenties olen päässyt vaikuttamaan myös siihen, ettei raporttien tarvitse aina olla tylsiä ja yksivärisiä, sekä siihen että informaation lukeminen on helpompaa.

Yksi suuri projekti, jota olen työstänyt harjoitteluni aikana, on ollut ongelmanratkaisupelin suunnittelu. Aloitin Tuiren kanssa lautapelin suunnittelun alusta lähtien tutkimalla jo olemassa olevia pelejä inspiraation ja informaation lähteenä. Viimeisten kuukausien aikana olen tehnyt 3 eri prototyyppiä pelilaudasta ja kahdet pelikortit. Pelin suunnittelusta opin sen, että potentiaalisilta loppukäyttäjiltä on hyvä kysyä mielipiteitä alusta lähtien – aina pelikorttien koosta niiden ymmärrettävyyteen ja värimaailmaan asti. Saimme suunniteltua pelin prototyypin tasolle. Olisi ollut kiva nähdä peli myös täysin valmiina tuotteena, mutta kenties peli löytyy jossain kohtaa HAUSin palvelumuotoilun työkalupakista. 

Lopuksi: olen oppinut sen, että koen olevani oikealla alalla! Oli tärkeää nähdä selkeästi palvelumuotoilun merkitys ja vaikutukset valtionhallinnossa. Palvelumuotoilu on aidosti ihmisten kanssa oppimista ja kehittymistä puolin ja toisin.  

 

 

Kirjoittaja: Nicole Kajander.

Olen muotoilun opiskelija Aalto-yliopistosta. Intohimonani on tehdä muotoiluprojekteja, jotka ovat aidosti vaikuttavia ja joissa pääsen kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Harjoitteluni jälkeen lähden opiskelijavaihtoon Etelä-Koreaan, ja kansainvälisyys onkin lähellä sydäntäni.

 

Valitse henkilö

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset