Sisältöön sitemap

Metsätalouden valmennuksessa kehitettiin työelämätaitoja rennossa ja keskustelevassa ilmapiirissä

Metsätalouden toimihenkilöt ovat osallistuneet alkuvuoden aikana “Yhteistyöllä tulokseen” -valmennukseen, jolla haluttiin kehittää henkilöstön vuorovaikutus- ja johtamistaitoja sekä itsetuntemusta. Valmennukset toteutettiin pienryhmissä useilla paikkakunnilla

Edellinen laajempi koulutus järjestettiin yhdeksän vuotta sitten organisaatiomuutoksen yhteydessä. Sen jälkeen noin puolet metsätalouden henkilöstöstä on vaihtunut, joten ajankohta oli sopiva, vaikka suurta muutosta ei olekaan nyt käynnissä organisaation sisällä.

Keskeisinä tavoitteina olivat vuorovaikutustaitojen kehittäminen, nykyaikaisten johtamisen menetelmien omaksuminen ja vahvistaminen, itsetuntemuksen lisääminen ja työkavereiden erilaisten toimintatapojen ja -tyylien tunnistaminen. Lisäksi mukana oli muita teemoja, kuten palautteen antaminen ja käsitteleminen, hankalien tilanteiden käsittely ja tulevaisuuden työelämän pohtiminen.

Jokaiselle osallistujalle tehtiin myös DISC-analyysi, jolla analysoitiin henkilön luontaista toimintatapaa. Analyysi auttaa oman käyttäytymisen ymmärtämisessä ja tukee henkilökohtaista kehittymistä.

Valmennuksista on jo saatu paljon hyvää palautetta osallistujilta. Tyytyväinen on myös Pohjanmaa-Kainuun ympäristöasiantuntija Marjaana Ahokumpu.

”Tykkäsin siitä, miten koulutus oli jaettu kahteen erityyppiseen, mutta toisiaan vahvasti tukeviin osa-alueisiin. Ensimmäisen osion parasta antia oli syventynyt ymmärrys ihmistyyppien moninaisuudesta ja se, miten monessa asiassa tämä työssä ja elämässä yleensä näkyy. Toisesta osiosta konkreettisimmin jäi mieleen kuunteluhissi sekä palautteen antamisen taito. Kävimme pöytäryhmän kanssa mielenkiintoisen keskustelun palautteenantokulttuurista ja siitä, miten tärkeää on antaa palautetta pienistäkin onnistumisista sekä esimiehille että kollegoille.”

Kohtaamisia yli prosessirajojen

Valmennukseen osallistui yhteensä 220 Metsätalous Oy:n toimihenkilöä. Valmennusryhmiä oli 11 ja kullekin ryhmälle oli kaksi kahden päivän valmennustilaisuutta.

“Valmennukset toteutettiin läsnäolovalmennuksina, jotta henkilöstö tapaisi fyysisesti yli prosessi- ja toimintorajojen ja pääsisimme korona-ajan jälkeen keskustelemaan tärkeistä henkilöstön kehittämiseen liittyvistä asioista. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman keskusteleva, avoin ja rento tunnelma. Tähän pyrittiin jakamalla henkilöstö pieniin, 20–25 hengen ryhmiin ja tekemällä paljon pieniä ryhmätöitä, jotka toimivat alustuksena keskusteluille, kertoo hallintopäällikkö Jarmo Leskinen.

Viimeinen ryhmä kokoontui viime viikolla Oulussa, mutta valmennuksesta saatujen oppien hyödyntäminen jatkuu niin työntekijöiden arjessa kuin koko organisaation toiminnan suunnittelussakin.

“Valmennuksen palaute ja kooste käsitellään Metsätalouden johtoryhmässä. Koosteessa pohditaan myös mahdollisia jatkotoimenpiteitä. On myös tarkoituksena, että DISC-analyysien käsittelyä jatketaan tiimeissä. Jokaiselle on varmasti jäänyt valmennuksesta jotakin uutta ja konkreettista oppia, jota voi jatkossa soveltaa omassa työssään”, Leskinen pohtii.

Valmennuskokonaisuuden toteutuksesta vastasi HAUS Kehittämiskeskus Oy. Se on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa valtionhallinnolle koulutus- ja kehittämispalveluita.

Kirjoittaja: Karoliina Rantala

Lisätietoja:

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset