Sisältöön sitemap

Kevään hankintakoulutuksia 

Suomessa tehdään noin 45 miljardilla eurolla julkisia hankintoja vuodessa. Tästä syystä on tärkeää huolehtia julkisten hankintojen osaamisesta julkishallinnon organisaatiossa. Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman edetessä näiden tietojen ja taitojen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään.  

Yksi tärkeimpiä osa-alueita julkisissa hankinnoissa on hankintojen suunnittelu. Hankintojen suunnittelun lähtökohtina tulee pitää organisaation tavoitteita ja tarpeita, jotka jalostuvat organisaatiokohtaiseksi hankintasuunnitelmaksi ja lopulta yksittäisiksi hankinnoiksi. Tähän teemaan pureudutaan tehokas hankintojen suunnittelu -koulutuksessa 18.4.2023.  

Hankintojen strateginen johtaminen julkishallinnossa  -valmennuksessa 20.4.-8.6.2023 pääset pohtimaan mikä on organisaatiosi hankintojen maturiteetti nyt ja tulevaisuudessa ja saat ajatuksia siitä, mille painopistealueelle tulisi omassa organisaatiossa keskittyä. Tarjous: ilmoita kolme osallistujaa samasta organisaatiosta, maksa vain kahdesta!  

Meillä on kevään tarjonnassa myös Huoltovarmuus ja turvallisuus julkisissa hankinnoissa -koulutus 26.4.2023, jossa saat työkalut huoltovarmuuteen liittyvän kentän ymmärtämiseksi. Koulutuksessa kerromme myös, millaisia vaatimuksia tarjoajille voidaan käytännössä huoltovarmuuden ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi asettaa.  

 Julkisten hankintojen muutoksenhakukeinot hankintayksikön näkökulmasta -koulutuksessa 2.5.2023 tutustutaan markkinaoikeusvalitukseen ja hankintaoikaisuun prosesseina ja siihen, millaisia vaatimuksia prosessin aikana voidaan esittää.   

Tule mukaan oppimaan ja innostumaan julkisista hankinnoista! 

Kysy lisätietoja

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset