Sisältöön sitemap

Hankintojen strateginen johtaminen julkishallinnossa

Koulutuksen esittely

Hankinta-Suomen visio

Suomi on 2020-luvulla eurooppalainen edelläkävijä julkisten hankintojen johtamisessa, osaamisessa, tiedon hyödyntämisessä, innovatiivisuudessa sekä taloudellisessa, ekologisessa ja sosiaalisessa vastuullisuudessa – näin saamme toimivia hankintoja. Hankintojen strateginen johtaminen on yksi Hankinta-Suomen keskeinen tavoite ja siihen pureudumme myös tässä valmennuksessa.

Hankintojen strateginen johtaminen julkishallinnossa

Hankintojen strateginen johtaminen julkishallinnossa -valmennuksessa käymme läpi hankintojen johtamisen edellytyksiä, esim. strategisen tason linjaukset, vaikuttavuuden mittarit ja johdolle olennainen data. Valmennuksessa syvennytään myös kategoriajohtamiseen, riskienhallinnan keinoihin ja strategiseen toimittajahallintaan.

Valmennuksessa pääset pohtimaan mikä on organisaatiosi hankintojen maturiteetti nyt ja tulevaisuudessa ja saat ajatuksia siitä, mille painopistealueelle tulisi omassa organisaatiossa keskittyä.

Ajankohta

Valmennus toteutetaan etänä Teamsin välityksellä seuraavina ajankohtina:
• Päivä 1 – tiistai 31.5.2022 klo 11.30-15.30
• Päivä 2 – torstai 16.6.2022 klo 8.30-12.30
• Päivä 3 – tiistai 23.8.2022 klo 8.30-12.30

Valmennuksen tavoite ja hyödyt

Valmennus kasvattaa ymmärrystä julkisten hankintojen merkityksestä oman organisaatiosi perustehtävän ja strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi sekä tarjoaa konkreettisia välineitä hankintojen johtamiseen. Valmennuksen aikana kasvatetaan organisaation edellytyksiä hankintojen johtamiseen huomioiden strategisen, taktisen ja operatiivisen tason tarkoituksenmukainen yhteistyö. Valmennukseen sisältyy hankintojen johtamisen hyvien käytäntöjen jakamista niin osallistujien välillä kuin ennakkoon valmisteltujen puheenvuorojen avulla.

Valmennus tarjoaa tukea erityisesti julkisten hankintojen kehittämiseen strategisen johtamisen välineenä. Valmennuksen tavoitteena on myös edesauttaa hankinnan ja tulosalueiden vuoropuhelua ja lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä.

Valmennuksesta saat käytäntöön sovellettavaa tietoa sekä osaamista oman organisaation hankintatoimen vahvistamiseen ja kehittämiseen.

Miksi hankintoja johdetaan?

• Jotta veroeuroja käytetään tarkoituksenmukaisesti (mm. lakisääteisen tehtävän tai poliittisen tahdon mukaisesti)
• Varmistetaan julkisen sektorin tuottamien palvelujen vaikuttavuus sekä hinnan ja laadun suhde
• Hahmotetaan erilaisten hankintojen tärkeys suhteessa organisaation tavoitteisiin ja perustehtävään
• Vaikeasti ennakoitavat riskit ovat lisääntyneet – riskienhallinta ja varautuminen on huomioitu hankinnoissa

Kesto:

3x 4 tuntia

Alkaa:

31.05.2022 11.30

Päättyy:

23.08.2022 12.30

Koulutuspaikka:

Etänä Teamsillä

Hinta:

890 € + alv 24 %

Tarjous: 3 henkilöä samasta organisaatiosta kahden hinnalla

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

31.5. klo 11.30-15.30 – Hankintojen strateginen johtaminen julkishallinnossa -starttipäivä
• Johdanto valmennusohjelmaan
• Hankinta-Suomi viitoittaa tietä – kansallinen julkisten hankintojen strategia pähkinänkuoressa
• Strategisen hankintaotteen perusteet – mikä muuttuu?
• Ulkoisten resurssien johtamisen lisäarvontuotto ja yhteys organisaation suorituskyvyn ja kannattavuuden parantamiseen
• Miten löytää strategisempi ote hankintoihin – nykytilasta kohti tavoitetilaa?
• Case: Muutoksen ensi askeleet (esim. HUS + 1 myöhemmin vahvistettava organisaatio)
• Työpaja: Muutostarpeiden ja onnistumisen edellytysten tunnistaminen omassa organisaatiossa
• Yhteenveto ja päivän opit & oivallukset

16.6. klo 8.30-12.30 – Hankintojen strateginen johtaminen käytännössä
• Evästykset ja johdanto päivään
• Hankinta-Suomen näkökulmia kehittämiseen
• Hankintojen strategisen johtamisen perustan luominen – keinoja ja toimenpiteitä
• Hankintastrategia toiminnan ohjenuorana
• Case: Hankinnat haltuun ja holistinen ote (HUS ja myöhemmin vahvistettava organisaatio)
• Työpaja: Kehittämismahdollisuuksien ja toimenpiteiden tunnistaminen omassa organisaatiossa
• Yhteenveto ja päivän opit & oivallukset

23.8. klo 8.30-11.30 – Kohti hankintojen strategisen johtamisen käynnistämistä omassa organisaatiossa
• Evästykset ja johdanto päivään
• Ajankohtaiset poiminnot Hankinta-Suomesta
• Hankintojen strategisen johtamisen keinot ja toimenpiteet
• Case: Liiketoimintalähtöinen hankintojen strateginen johtaminen käytännössä (HUS ja myöhemmin vahvistettava organisaatio)
• Työpaja: Kehittämis- ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu omassa organisaatiossa
• Yhteenveto ja päivän opit & oivallukset

Kysy lisätietoja