Sisältöön sitemap

Ihmiskeskeinen yhteiskunta nojaa digitalisaation kehitykseen

 

Ihmiskeskeisyys on noussut yhdeksi trendaavaksi tavaksi monen valtionhallinnon toimijan viestinnässä.  Valtiovarainministeriön johtamat ihmiskeskeisyyshankkeet ovat osa laajempaa julkisen hallinnon digitalisaation transformaatiota. Mitä ihmiskeskeisyydellä oikein tarkoitetaan ja miten se näkyy meneillään olevissa kehittämishankkeissa?

Ihmiskeskeisyys käsitteenä tarkoittaa kykyä ymmärtää ihmisiä, ja arkea sekä oivaltaa esimerkiksi kulttuurista syntyvät tarpeet. Ihmiskeskeistä yhteiskuntaa tarkastellaan siis ihmisen, ei organisaation tehtävien näkökulmasta. Tämä vaatii meiltä parempaa ymmärrystä ihmisten arjesta, ja siitä miten yhteiskunnan palvelut voisivat paremmin vastata ihmisten todellisiin elämäntarpeisiin eri tilanteissa ja tapahtumissa.

Kuulostaa helpolle tehtävälle? Sitä tämä ei kuitenkaan tule olemaan. Yhteiskunnassamme valta ja vastuut ovat jaettu toisistaan irrallisille ministeriöille, virastoille ja organisaatioille. Yleensä tieto on pysynyt visusti toimijoilla itsellään. Kannustimia tarvitaankin luomaan tapoja saada jaettua ihmiskeskeisyysmallille keskeisiä tietoja, jotta yhä useampi palveluntarjoaja pystyy tuottamaan palvelujansa ihmiskeskeisesti, eli siten että ne vastaavat ihmisten todellisiin tarpeisiin.

Ihmiskeskeisyys ja digitalisaatiokehitys kulkevat käsi kädessä

Keskeisessä roolissa ihmiskeskeisessä tulevaisuudessa on digitalisaatio. Se mahdollistaa yhteiskunnalle tapoja toimia kansalaistensa parhaaksi, kun julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla sähköisesti. Suomi onkin sitoutunut digitalisaation vaatimaan kehittämistyöhön luomalla oman kompassin, joka perustuu Euroopan unionin digikompassiin. Digikompassin tarkoituksena on vahvistaa yhteistä ymmärrystä digitalisaation ja datatalouden hyödyistä sekä toimia suunnannäyttäjänä globaalissa digikehityksessä. Suomen kompassissa tullaan asettamaan kansallinen kunnianhimon taso EU:n esittämiin tavoitteisiin nähden sekä laajempia kansallisia tavoitteita vuoteen 2030.

Ihmiskeskeisyys ja digitalisaatio kulkevat siis käsi kädessä ja työtä onkin jo ryhdytty tekemään ahkerasti. HAUS Kehittämiskeskus on ollut mukana esimerkiksi auttamassa Tampereen ja Turun kaupunkeja ihmiskeskeiseksi kaupungiksi valmentamalla muutoksessa tarvittavia osaamisia. Tampereen kaupungin kanssa HAUS pilotoi valmennusta, jossa edistettiin Tampereen tärkeimpien ihmiskeskeisen muutoksen hankkeita. Työtä ihmiskeskeisyyden ja digitalisaation edistämisen puolesta jatketaan myös ihmiskeskeisyys.fi sivuston valmistelun kautta.

Ihmiskeskeisyys on siis paljon muutakin kuin pelkästään uusi trendisana valtionhallinnon kehitys- ja muutostyössä. Ihmiskeskeisyydellä luodaan tulevaisuutta ja yhteiskuntaa, jossa kaiken keskiössä on yksilö – ihminen. Tätä työtä olemme HAUSilla jatkamassa ja tukemassa osaavan ja ammattitaitoisen tiimimme kera.

Blogin kirjoittajat