Sisältöön sitemap

Hankintailmoitus: Videotuontanto ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut

Hankinnan kohde: Videotuotanto ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut

Kuvaus:  Kyseessä on noin 5 minuutin esittelyvideo, joka esittelisi ajatuksia herättävällä tavalla muutamasta kansallisen veronkannon parantamiseen tähtäävästä veropolitiikan kärkiviestistä Afrikassa osana ulkoministeriön rahoittamaan African-Finnish Partnerships in Taxation Capacity in Africa -hanketta (AFP-TCA). Videon tarkoitus on toimia lyhyenä esittelynä aiheeseen ja sitä tullaan hyödyntämään erilaisissa tilaisuuksissa keskustelunherättelijänä.

Varsinaisen päävideon lisäksi pyydämme myös viittä lyhyempää pätkää, joita voisimme hyödyntää sosiaalisessa mediassa.

Videon tarkoitus: on Kertoa kohdeyleisölle hyvin lyhyesti African-Finnish Partnerships on Taxation Capacity (AFP-TCA) in Finland -ohjelmasta ja sen tavoitteista; Selittää auki valitut veropolitiikan pääviestit sekä niiden merkitys; Lyhyt ja ytimekäs Call to action.

Kohderyhmä ja käyttöyhteys: Afrikan valtioiden poliittiset päättäjät ja virkahenkilöt, linjaministeriöt, verohallinnot, sekä kansalaisjärjestöt, jotka työskentelevät julkisten varojen käytön tai verotuksen parissa Afrikassa.

Videon käyttötilanteita erilaiset kansainväliset foorumit, ulkopuolisten tahojen järjestämät tapahtumat Afrikassa ja Suomessa, projektin omat tapahtumat sekä sosiaalinen media, jossa tarkoituksena vaikuttaa sekä herättää keskustelua aiheesta.

Sisältö: Englanninkielinen video, mahdollisesti ranskankielisillä teksteillä.

Taustalla joko kertojan ääni tai narratiivin kuljettaminen ytimekkäästi tekstin avulla. Alussa yleiskuvaa valitusta Afrikan maasta/yhteiskunnasta, esim. kuvaa modernista kaupunkimiljööstä, jossa julkiset palvelut ovat tavalla tai toisella läsnä. Tämän jälkeen syvennytään tarkemmin veroaiheisiin projektin kärkiviesteihin, hyödyntäen karkeana pohjana seuraavia aihe-alueita: 

  1. Taxing the digital economy
  2. Taxing the informal sector
  3. Good governance and transparency in taxation

HAUS kehittämiskeskus vastaa kuvattavien yhteistyötahojen ja haastateltavien henkilöiden kontaktoimisesta ja kuvausten sopimisesta heidän kanssaan. 

Kesto: noin 5-6 minuuttia  + 5 lyhyempää pätkää sosiaaliseen mediaan

Lokaatio: Voidaan tehdä pitkälti Suomesta käsin, mutta tarjouksessa tulisi ottaa huomioon mahdollisuus kuvata tai käyttää myös Afrikassa kuvattua tai tuotettua materiaalia (yleisnäkymiä, kumppaneita, haastattelupätkiä). Paikkoina Afrikassa esim. Nairobi ja Accra.

Aikataulu: Videota tarvitaan syyskuun alkuun 2024 mennessä, joten suunnittelu ajoittuisi touko-kesäkuulle, tuotanto kesä-heinäkuulle ja työn valmistuminen viimeistään elokuussa. 

Tarjouspyyntö: Jos videotuotanto näillä reunaehdoilla sopii, pyytäisin tarjoustanne perjantaihin 17.5.2024 klo 12 mennessä  osoitteeseen pmo@haus.fi (cc: lotta.fors@haus.fi ja sofia.kankama@haus.fi).

Kuvaattehan tarjouksessa, mitä tarjous sisältää sekä mikä olisi hinta-arvionne. Hinta-arvion osalta pyydämme tarkkaa alustavaa erittelyä siitä, mitä hinta sisältää tai ei sisällä. Voitte myös täydentää tarjousta lisätiedoilla vastaavanlaisista aiemmista tuotannoistanne sekä toteutustavasta, esimerkiksi näkemyksellänne videon optimaalista kestosta, tuotannon aikataulusta tai muista teknisistä yksityiskohdista.

HAUS kehittämiskeskus kilpailuttaa videotuotannon pienhankintana. Hankinta pisteytetään seuraavilla kriteereillä: 1) tarjouksessa esitetty hinta-arvio, 2) tarjouksen laatu sekä 3) kokemus vastaavista tuotannoista.

Hankintapäätös välitetään tiedoksi muille tarjouksen jättäneille hankintapäätöksen jälkeen.

Lisätietoa