koulutusohjelma

Uudistuja

Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen -koulutusohjelma

Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen, eli toiselta nimeltään Uudistuja-koulutusohjelma on ylimmän virkamiesjohdon koulutus, joka tarjoaa osallistujilleen ainutlaatuisen poikkihallinnollisen oppimismahdollisuuden yhdessä muiden valtionhallinnon osaajien kanssa. Uudistuja-ohjelma antaa uudistumishaluisille valtionhallinnon johtajille kyvyn toimia tulevaisuuden muutosjohtajina.

Uudistuja on pitkäkestoinen koulutus joka koostuu useammasta moduulista ja josta yksi pidetään ulkomailla. Koulutus on osallistujille maksuton matkakuluja lukuun ottamatta.

Koulutusohjelman tausta

Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen-koulutusohjelma alkoi Sitran aloitteesta 2017 ja siirtyi valtiolle 2019 alussa. Ohjelman on suorittanut tammikuuhun 2021 mennessä noin 300 ministeriöiden, virastojen ja kuntien/kaupunkien ylintä virkamiestä. Koulutusohjelma on saanut osallistujiltaan erinomaista palautetta ja se on jo nyt onnistunut aidosti uudistamaan sekä osallistujien että heidän organisaatioidensa toimintaa.

 

 

 

Koulutusohjelman moduulien teemat

 1. Globaalit ilmiöt ja julkisen sektorin uudistumiskyky
 2. Uusia toimintamalleja monimutkaisiin ongelmiin
 3. Systeemisen toisin toimimisen mallia maailmalta
 4. Julkisesta hallinnosta palveluun
 5. Ihmisten johtaminen ja uudistuva johtamiskulttuuri
 6. Toimintatapauudistusten ja kokeilujen opit käyttöön

Uudistuja-ohjelman tavoitteet

Julkisen sektorin johtajien

 • Muutos- ja uudistumiskyvykkyyden lisääminen, sillä nämä ovat keskeisiä tekijöitä tulevaisuuden ratkaisujen löytämisessä kompleksisessa verkostojen maailmassa
 • Uusien oppimiskäytäntöjen ja –mallien eteenpäin vieminen, koska oppiminen ei ole yksisuuntainen prosessi vaan yhteisen ymmärryksen (sensemaking) ja parviälyn hyödyntämistä
 • Yhteisen (työ)kulttuurimuutoksen edistäminen ja poikkihallinnollinen toimintakyvyn lisääminen

Käytännössä

 • Edistämme dialogista, tulevaisuusorientoitunutta, yhteistyöhakuista ja mahdollistavaa johtamista
 • Tuemme omien vahvuuksien tunnistamista johtajana kehittymisessä sekä vahvuusajattelua myös ihmisten johtamisessa
 • Koulutuksen pedagogi perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen työskentelyotteeseen
 • Viemme koulutuksen opit käytännöiksi toimintatapakokeiluilla ja aktiivisella yhdessä tekemisellä

Julkisen johtajan mahdollistava johtamisote, dialogi- ja vuorovaikutustaidot, moninäkökulmaisuus ja kyky reflektoida, mukaan lukien kansalaisnäkökulman mukaan ottaminen päätöksentekoon, rakentavat älykästä julkista hallintoa. ”

” Tämä on ollut parhaita kursseja laadultaan, noo ehkä kuitenkin paras, mitä olen saanut käydä virkaurani aikana… Te olette loistava tiimi [j]a tuo kurssilaisten kööri oli kyllä aivan huikea…Kunta- ja valtiosektoreiden yhdistäminen oli todella hienoa…Samaa julkista sektoria tässä työstetään ja tehdään, hieman eri näkökulmilta ainoastaan.” (Anonyymi palaute)

Kurssi oli viime vuoden yksi parhaista asioista työsaralla, monia voimaannuttavia päiviä. Hienosti luotsasitte ja loitte avoimen ja luottamuksellisen kurssihengen!” (Anonyymi palaute)

Asiakastarina

Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja, Vantaa

”Vaikka olen jo pitkään toiminut johtamistehtävissä, on tärkeää ja arvokasta, että saa mahdollisuuden päivittää johtamistaan. Uudistujat on ollut ehkä parhain ja sisällöltään monipuolisin johtamisohjelma, mihin olen työvuosieni aikana osallistunut. Erityisesti arvostin sen kansainvälisyyttä. Me olemme eurooppalaisia, avoimia ja rohkeita johtajia!”

Uudistuja-ohjelma
Asiakastarina

Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja, Opetushallitus

”Parhaat työhön kytkeytyvät koulutukset yhdistävät laadukkaan sisällön organisaatioiden ja verkostojen arkeen, jolloin koulutus on alkusysäys syvemmälle uusiutumiselle. Uudistuja-ohjelma antoi yksilö-, organisaatio- ja systeemitason kansainvälisen ja kansallisen parhaan näkemyksen julkisen palvelun haasteista. Tila yhdessä kollegojen kanssa reflektoida koettua kytki annin osaksi pysyvää mahdollistavan johtamisen kulttuuria.”

Koulutusohjelmaan sitoutuminen

Osallistujiksi valikoituneilta henkilöiltä odotamme sitoutumista ohjelman lähipäiviin, välitehtäviin sekä omaan työhön liittyvään toimintatapakokeiluun, jossa koulutuksen oppeja viedään käytäntöön jo koulutuksen aikana.

Koulutusohjelmaan sisältyy

 • Koulutuspäivät (11 kpl)
 • Ulkomaanmatka
 • Vuorovaikutteinen ja mobiilikäytttöinen oppimisalusta
 • Artikkeli- ja aineistopankki
 • Ennakko- , väli- ja jälkitehtävät
 • Yhteiskehittäminen ja käytännön toimintatapakokeilut
 • Henkilökohtaisten vahvuuksien ja toiminnan arviointiin perustuva kehityssuunnitelma

Ohjelmaan valinta

Osallistujat valitaan eri hallinnonalojen ehdotusten pohjalta. Osallistujaehdokkaita karsitaan tarvittaessa ohjelman ohjausryhmässä (VM). Ryhmän maksimikoko on n. 25 henkeä, ryhmiä aloittaa 3 per vuosi.