Sisältöön sitemap

Organisaation kehittämisen menetelmät

Työelämä ja yhteiskunta muuttuvat nopeasti. Elämme epävarmuuden ja kompleksisten kysymysten äärellä. Tämä aiheuttaa sen, että niin julkinen hallinto kuin yksityissektorikin joutuu pohtimaan organisaatioiden toimintatapoja, rakenteita ja muutoskyvykkyyttä. HAUS tarjoaa valtion virastoille ja laitoksille erilaisia organisaation muutoskyvykkyyttä tukevia valmennuksia, muutostukea sekä erilaisia ratkaisuja yksilöiden ja yhteisöjen oppimis- ja uudistumiskyvyn edistämiseksi.

Kokemuksemme valtionhallinnon organisaatioiden ja työntekijöiden kehittämisen parista nostaa esiin kolme tasoa, joiden kautta uudistumis- ja oppimiskyvykkyyttä kannattaa tarkastella. Kysymmekin usein

  • Millainen organisaatiotason osaamisen ja muutoskyvykkyyden strategia / toimintasuunnitelma asiakkaallamme on?
  • Miten osasto-/yksikkö- tai tiimitason osaamisen – ja työnteon tapojen kehittymistä seurataan?
  • Mitä jatkuva uudistuminen ja työelämän muuttuminen edellyttävät organisaation esihenkilöiltä, -entä työntekijöiltä?

Avoimen koulutustarjonnan osalta voit olla suoraan yhteydessä jatkuvan oppimisen palvelun tiimiin.

Lisäksi HAUS kehittämiskeskus tukee vuosittain kymmeniä valtion organisaatioita erilaisten kehittämismenetelmien avulla. Mikäli virastosi kaipaa tukea strategia-, muutosjohtamis- tai organisaation kehittämishankkeiden osalta, ota yhteys joko organisaatiosi HAUSin asiakkuuspäällikköön tai kehen tahansa meistä.

Koulutuksia

Kaikki koulutukset