Sisältöön sitemap

Hallinto, juridiikka ja lainvalmistelu

Juridinen koulutuksemme kattaa virkamiestyön kannalta keskeisimmän lainsäädännön, hyvää hallintotapaa ja hallintopäätöksiä koskevat menettelyt sekä jatkuvasti päivittyvien lainsäädäntömuutosten seurannan. Lisäksi toteutamme säädösvalmistelukoulutuksia, joissa 

perehdytään säädösvalmisteluprosessin eri vaiheisiin, toimijoiden rooleihin ja tehtäviin. Lainvalmistelukoulutuksissa harjoitellaan myös hallituksen esityksen kirjoittamista.

Avoimen koulutustarjonnan lisäksi tuotamme organisaatiokohtaisesti toteutettuja hyvää hallintoa ja juridista osaamista kehittäviä koulutuksia viikoittain.

Kenelle koulutukset soveltuvat?

 • Oletko aloittanut juuri valtionhallinnossa? Haluatko päivittää osaamistasi julkishallintoa koskevan lainsäädännön ja hyvää hallintoa koskevien menettelytapojen osalta?
 • Onko sinulle selkeää, miten omaa asiantuntemusalaasi ja työtäsi koskeva kansallinen lainsäädäntö rakentuu ja uudistuu, ja miten sitä tulisi soveltaa omaa työtäsi koskevissa kysymyksissä?
 • Joudutko vastaamaan työssäsi kansallista lainsäädäntöä ja sen tulkintaa koskeviin kysymyksiin?
 • Onko tehtävänäsi johtaa politiikkaohjelmia tai säädösvalmisteluprosesseja?

Lainsäädäntö, hallinto ja juridiikkakoulutukset

Koulutustarjontamme perustuu ajankohtaisiin julkishallinnon strategiaa ja hallinnon kehittämistä koskeviin teemoihin, valtion viranomaisten ja virkamiesten työn kannalta olennaiseen lainsäädäntöön sekä sen soveltamiseen. Seuraamme jatkuvasti kansallisen lainsäädännön kehittymistä ja huomioimme sen päivittämällä koulutusteemojamme lainsäädäntöuudistukset huomioiden. Kansallista lainsäädäntöä koskevissa koulutuksissamme huomioidaan systemaattisesti myös EU -sääntelyn vaikutukset.

Koulutuksiimme osallistuvat vastaavat aina ennakkokyselyyn, jonka avulla räätälöimme jokaisen koulutuksen kunkin osallistujaryhmän tarpeet huomioiden.

Koulutustemme perusteemoja ovat:

 • Perus – ja ihmisoikeudet sekä perustuslain vaikutukset julkishallinnon toimintaan
 • Lainvalmistelun perustet
 • GDPR ja tietosuojaan liittyvä sääntely, 
 • Virkamiesoikeus
 • Hyvä hallinto, hallinto-oikeudellinen osaaminen sekä hallintopäätösten perusteleminen
 • Julkisuus viranomaisten työssä
 • Tiedonhallinta
 • Työoikeus ja virkamiesoikeus
 • Lahjonta, lobbaus ja korruption torjunta
 • Viranomaisiin ja virkamiehiin kohdistuva disinformaatio, maalittaminen ja somehäirintä

Organisaatiokohtaiset juridiset koulutukset

Toteutamme kuukausittain useita organisaatiokohtaisia juridisia koulutuksia sekä yllä olevan listan teemoista että virastojen omaa toimintaa koskevista juridisista kysymyksistä.  Kauttamme saat alan kansallisen ja kansainvälisen kouluttajaverkoston käyttöösi sekä täyden palvelun paketin koulutuksen suunnittelusta toteutukseen saakka.

Hallinto – ja juridiikka-alan avoimia koulutuksia

Kaikki koulutukset

Kysy lisää hyvän hallinnon ja juridiikan koulutuksista