Ammattitutkinnot testi
Näytöillä osaamisen päivitystä

Ammattitutkinnot

HAUS järjestää liiketoiminnan ammattitutkinnon Liiketoiminnan palveluiden osaamisalaa tiedon- ja asiakirjahallinnassa työskenteleville. Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät organisaationsa asiakirja- ja tiedonhallinnan tehtävissä esimerkiksi tietopalvelussa, kirjaamossa tai arkistossa. Tai hoitavat näitä tehtäviä osana omaa muuta työtään.

Tällöin liiketoiminnan ammattitutkinnosta suoritetaan yhteinen tutkinnonosa Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen sekä Tiedonohjauksen ja sähköisten asiakirjojen hallinta –tutkinnonosat.

Valinnaiseksi tutkinnonosaksi opiskelija voi työtehtävien mukaan valita yhden seuraavista: Analogisen aineiston hallinta, Tiedonohjaussuunnitelman laadinta, Perehdyttäminen ja työnopastaminen tai Projektinhallinta.

Tutustu tästä tutkinnon perusteisiin.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnossa HAUS College järjestää henkilöstöhallinnon osaamisalaa. Tutkinnossa kaikille yhteinen tutkinnon osa Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen. Lisäksi kaikilla osaamisaloilla on valinnaisia tutkinnon osia osaamisalakohtaisesti.

Tutustu tästä tutkinnon perusteisiin.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet yksikön päällikkö- tai johtotehtävissä. Vastaat yksikön toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä olet vastuullinen sen taloudesta. Tutkinto rakentuu yhteisestä tutkinnonosasta Johtajana toimiminen sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnonosasta.

Tutustu tästä tutkinnon perusteisiin.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja järjestetään HAUSin oppilaitosyksikössä, HAUS Collegessa.

Tutkinnot ovat virallisia, Opetushallituksen hyväksymiä, Suomen koulutusjärjestelmään kuuluvia ammatillisia tutkintoja. Tutkinnot suoritetaan näytöillä. Näytöt ovat tutkinnon perusteiden mukaan tehtäviä omalla työpaikalla tehtäviä työtehtäviä. Kun näytöt on hyväksyttävästi suoritettu ja arvioitu, HAUS College myöntää tutkinnosta tutkintotodistuksen.

Tutkinnon alussa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen HOKS, henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma yhteistyössä opiskelijan työpaikkaohjaajan ja HAUS Collegen edustajan kanssa. HOKSiin kirjataan, millaista tutkintokoulutusta ja työssä oppimista tarvitaan tutkinnon perusteiden mukaiseen ammattitaidon saavuttamiseen. HOKSiin suunnitellaan jokaiselle myös näytöt suoritettavien tutkinnonosien mukaan.

Ota yhteyttä

Marja Laine-Asikainen Asiakkuuspäällikkö, HAUS Collegen rehtori marja.laine-asikainen@haus.fi +358 40 571 2445