Sisältöön sitemap

Laadunvarmistaminen ja CAF

CAF-malli on työkalu erityisesti julkisorganisaation pitkäjänteiseen kehittämiseen

CAF (The Common Assessment Framework) on itsearviointimalli, jonka avulla saadaan kokonaiskuva organisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. CAF-malli on työkalu erityisesti julkisorganisaation pitkäjänteiseen kehittämiseen. Sen avulla saadaan monipuolinen kuva organisaation toiminnasta tällä hetkellä sekä kartoitetaan tulevaisuuteen vievät kehittämistarpeet. CAF-mallia on mahdollista käyttää myös johtamisjärjestelmänä. CAF on maksuton ja kaikkien saatavilla oleva eurooppalainen julkisen hallinnon tarpeisiin kehitetty malli.

Tiesitkö, mikä on CAF?

CAF (lausutaan “kaf”) on organisaation kehittämisen apuväline erityisesti julkiselle sektorille. Sen kautta saadaan kokonaisnäkemys organisaation nykytilasta arvioimalla toimintaa ja tuloksia eri näkökulmista.

CAF-mallilla arvioidaan sekä toimintatapoja että toiminnan kautta saatuja tuloksia. Arviointi tehdään itsearviointina. Arviointiin on saatavilla selkeä ohjeistus ja kätevä sähköinen kyselytyökalu. Saatujen erillisten tulosten perusteella käydään keskustelu, jossa haetaan konsensus kunkin arviointialueen nykytilasta. Usein tässä vaiheessa käytävää dialogia pidetään erityisen hyödyllisenä organisaation kehittymisen kannalta. Itsearvioinnin tuloksena saadaan näkyville organisaation vahvuudet ja kehittämiskohteet. CAF on näin ollen myös oiva johtamisen apuväline, ja sitä voidaan käyttää myös johtamisjärjestelmänä.

Itsearvioinnin jälkeen on mahdollista hakea myös ulkoista arviointia, jonka läpäistyään saa Verraton CAF käyttäjä -tunnustuksen.

HAUS toimii kansallisena CAF-yhteyspisteenä

HAUS toimii kansallisena CAF-yhteyspisteenä ja edustaa Suomea työryhmässä, joka vastaa CAF-mallin kehittämisestä ja käytön edistämisestä EU-tasolla. CAF-asioista tiedotus tapahtuu CAFfilassa, mikä on kansallinen verkostoalusta ja oppimisalusta julkishallinnossa ja kolmannella sektorilla työskenteleville sekä laadusta ja kehittämisestä kiinnostuneille.

Lue lisää laatutyöstä ja arvioinnista

Kysy lisää

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan, kuinka CAF-malli voisi olla avuksi organisaatiollenne, tai jos haluat mukaan CAFfilan toimintaan, ole yhteydessä!

Uusimmat ajankohtaiset

Blogi

Palveluiden kehittäminen ja sen seuraava taso julkishallinnossa

Asiakkaan mukaanotto suunnitteluun ja toteutukseen uudella tavalla, tekee julkisesta palvelusta potentiaalisesti paremman. Tämän toteuttaminen siten, että toteutusta ei rajoita perinteiset organisaatiorajat, voi tehdä palvelusta kokonaan uudenlaisen.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset