Sisältöön sitemap

EU-toiminnan koulutukset

  • Onko sinulle selkeää, miten omaa asiantuntemusalaasi ja työtäsi koskeva EU-sääntely rakentuu ja miten se vaikuttaa kansallisessa lainsäädännössä? 
  • Joudutko vastaamaan työssäsi EU-asioita tai EU-lainsäädäntöä koskeviin kysymyksiin?
  • Onko tehtävänäsi pyrkiä viestimään ja vaikuttamaan Suomen tai organisaatiosi näkökulma EU:ssa valmisteltaviin asioihin?

Mikäli olet julkishallinnossa työskentelevä virkamies tai EU-asioita työkseen hoitava virkamies, ja edellä olevat kysymykset osuivat kohdallesi, sinun kannattaa tutustua virkamiehille suunnattuun EU-aiheiseen koulutustarjontaamme. Voimme myös tuottaa organisaatiollesi yksilöidysti tuotettua koulutusta teille ajankohtaisesta EU-aiheesta.

EU-asioiden osaaminen on jokaisen virkamiehen perusosaamista

EU-sääntely ja sen vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön sekä viranomaisten toimintaan näyttäytyy arjessamme entistä vahvemmin. Olipa kyse direktiivien täytäntöönpanosta, EU:n tietosuoja-asetuksesta tai vaikkapa EU-tuomioistuimen tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimien (EIT:n) uusimmista ratkaisuista, voit vahvistaa osaamistasi koulutustarjontamme kautta. 

Euroopan Unionin vaikutus valtion viranomaisten, virastojen ja virkamiesten toimintaan on merkittävä. Koulutustarjontamme perustuu ajankohtaisten EU-asioiden seurantaan ja osaamistarpeisiin. Koulutuksiimme osallistuvat vastaavat aina ennakkokyselyyn, jonka avulla yksilöimme jokaisen koulutuksen kunkin osallistujaryhmän tarpeet huomioiden.

Koulutustemme perusteemoja ovat mm.

  • EU-oikeuden perusteet, 
  • EU-sääntely ja sen vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön, 
  • GDPR ja tietosuojaan liittyvä sääntely, 
  • EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö eri teemojen osalta, 
  • EU-oikeuden vaikutus valtion viranomaisten toimintaan,
  • EU-tietokannat ja tiedonhaku sekä
  • EU-asioihin vaikuttaminen kansallisen toimijan näkökulmasta.

Viimeaikaiset organisaatioille tilauskoulutuksena toteutetut teemat ovat käsitelleet yllä mainitun listan lisäksi sananvapaus- ja julkisuuskysymyksiä, EU-direktiivien ja sääntelyn soveltamista tietyn viraston tai toimialan virkamiesten arjen neuvontatehtävissä. Kauttamme saat alan kansallisen ja kansainvälisen kouluttajaverkoston ja erityisosaamisen käyttöösi. 

EU ja kansainvälisyys -koulutuksia

Kaikki koulutukset

Kysy lisää EU- ja kansainvälisyyskoulutuksista