Sisältöön sitemap

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto henkilöstötyössä toimiville

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto rakentuu kolmesta tutkinnonosasta, joista Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen ja Henkilöstötyö TAI Henkilöstön osaamisen kehittäminen ovat pakollisia tutkinnonosia.

Valinnaiseksi tutkinnonosaksi voit työtehtävien mukaan valita yhden seuraavista:

  • Henkilöstötyö
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
  • Hankintojen suunnittelu ja toteutus
  • Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittäminen.

    Tutkintokoulutus sekä työssä oppiminen henkilökohtaistetaan jokaiselle, jolloin jo olemassa oleva osaamisen otetaan huomioon. Koulutuksen lähiopetuspäiviä on maksimissaan 8.

Tutkinto suoritetaan näytöillä; jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS tutkinnon suorittamiseksi.

Kenelle erikoisammattitutkinto on tarkoitettu?

Tutkinto on valtionhallinnon henkilöstölle suunnattua oppisopimuskoulutusta. Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka tähtäävät vaativampiin asiantuntija- tai johtamistehtäviin henkilöstötyön asiantuntijatehtävissä. Suosittelemme, että tutkinnon suorittajalla olisi jo toimialan työkokemusta. Tällöin jo hankittua osaamista voi hyödyntää tutkinnon suorittamisessa. Mikäli työkokemusta on vähän tai henkilö on vasta hakeutumassa henkilöstötyön asiantuntijatehtäviin, korostuu työssä oppimisen ja työpaikkaohjauksen rooli.
Opiskelun kesto ja annettava opetus on mitoitettu niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa opiskellen.

Tutkintokoulutus ja työssä oppiminen

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla ja jokaiselle opiskelijalle nimetään työpaikkakouluttaja. HAUS järjestää osallistujille tutkintokoulutusta, joka koostuu lähipäivistä sekä verkko-opiskeluna suoritettavista oppimistehtävistä. Lähiopetus tapahtuu HAUSissa. Työssä oppiminen tapahtuu ensisijaisesti omalla työpaikalla, mutta siinä voidaan hyödyntää myös muita työympäristöjä. Esim. työkierto voi tarjota mahdollisuuden opiskella jonkin toisen viraston tehtävissä, jos omasta virastosta ei sopivia työssäoppimisen tehtäviä järjesty.

Näyttötutkinto

Tutkinto suoritetaan näytöillä eli tutkintosuorituksilla, jotka liittyvät omiin työtehtäviin ja oman työpaikan henkilöstötyön kehittämiseen. Opiskeluprosessin aikana tutkinnon suorittajat työstävät henkilökohtaiset näyttösuunnitelmat tutkinnonosittain ja saavat tähän valmisteluprosessiin tarvittavan ohjauksen.

Tutkinto on maksuton

Koska tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, on opiskelu ja tutkinnon suorittaminen muuten maksutonta siihen osallistuville henkilöille ja heidän organisaatioilleen, lukuun ottamatta koulutuspäivien ruokailukustannuksia sekä mahdollisia matka- ja majoituskustannuksia. Oppisopimuskoulutus on palvelussuhteessa tapahtuvaa ammatillista koulutusta ja perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Oppisopimukset tehdään maalis-elokuussa ennen opintojen aloittamista. Ota yhteyttä, neuvomme oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

 

 

Tutustu tutkinnon esitteeseen ja ilmoittaudu tästä 30.6. mennessä

Tiedustelut tutkinnosta ja seuraavasta ajankohdasta