Sisältöön sitemap

Henkilöstöhallinnon tehtäviä tekeville suunnattu liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö on jokaisen organisaation tärkein voimavara. Jo nyt valtionhallinto kilpailee osaavasta työvoimasta ja kaikki keinot henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi ovat tarpeen. Tämä asettaa omat vaateensa henkilöstöjohtamiselle ja HR-toiminnoille, ja niiden edellyttämälle osaamiselle. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto henkilöstöhallinnon osaamisalalta antaa mahdollisuuksia tehdä näkyväksi opiskelijan osaamista ja kehittää viraston henkilöstöhallinnon toimintoa.  

Mikäli työskentelet henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä valtionhallinnossa, tule päivittämään osaamistasi ja lähde opiskelemaan itsellesi henkilöstöhallinnon osaamisalaan painottunut erikoisammattitutkinto! Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto henkilöstöhallinnon osaamisalalta on OPH:n tunnustama virallinen tutkinto. Se soveltuu vähintään muutaman vuoden henkilöstöhallinnon asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä toimineille. Tehtävänimikkeelläsi ei ole väliä vaan olennaista on, että työsi liittyy tutkinnon sisältöön ja työpöydälläsi on erilaisia henkilöstöhallintoon, kuten palvelussuhteisiin, henkilöstöanalytiikkaan, osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviä asiantuntijatehtäviä. 

Koulutuksen jälkeen sinulla on edellytykset toimia vaativammissa henkilöstöhallintoon liittyvissä asiantuntijatehtävissä sekä esihenkilötyön tukena. Opiskelu tapahtuu oppisopimusopiskeluna, ja pääpaino on työssäoppimisessa. Opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Seuraava tutkintoryhmä käynnistyy alustavan suunnitelman mukaan vuonna 2025.

 

 

Ilmoittaudu mukaan tutkintoon!

Tutkinnon rakenne 

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon osaamisala koostuu kolmesta tutkinnonosasta ja sen kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnonosista ensimmäinen on kaikille yhteinen ja kaksi seuraavaa ovat valinnaiset. 

Kaikille yhteinen tutkinnonosa (pakollinen): 

 • Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp) 

Toinen tutkinnonosa (valitaan yksi): 

 • Henkilöstötyö (60 osp) 
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen (60 osp) 

Kolmas tutkinnonosa (valitaan yksi): 

 • Henkilöstötyö (60 osp) 
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen (60 osp) 
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp) 
 • Hankintojen suunnittelu ja toteutus (60 osp) 
 • Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittäminen (60 osp) 

Valinnaisia tutkinnonosia valittaessa olennaista on, että pääset tekemään tutkinnonosaan liittyviä tehtäviä. Tutkinnon suorittamiseen menee keskimäärin 1-1,5 vuotta opiskelijan omasta tilanteesta riippuen.  

Kenelle erikoisammattitutkinto on tarkoitettu? 

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa henkilöstöhallintoon ja henkilöstöjohtamiseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä valtionhallinnossa. Suosittelemme, että opiskelijalla on vähintään muutama vuosi työkokemusta henkilöstöhallinnosta. Tällöin jo hankittua osaamista voi hyödyntää tutkinnon suorittamisessa. 

Koulutuksen sisältö 

Oppisopimusopiskelu tapahtuu pääasiassa työpaikalla työtehtäviä tekemällä. Tämän lisäksi tutkintoon kuuluu tutkintokoulutusta ja mahdollisia verkko-oppimistehtäviä. Tutkintokoulutus koostuu HAUSin järjestämistä lähi- ja/tai etäpäivistä. Tutkintokoulutuspäivä on 8-10 ja niistä sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa erikseen. Tutkinnon perusteet löytyvät ePerusteista 

Henkilökohtaistaminen ja näyttötutkinnot 

Ennen tutkinto-opiskelua opinnot henkilökohtaistetaan. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS) ja tutkinnon suorittaminen räätälöidään opiskelijan aiemman osaamisen ja tavoitteiden mukaisesti. Soveltuvat koulutuspäivät poimitaan HAUSin koulutustarjonnasta sen mukaisesti, mitä tutkinnonosia opiskelija suorittaa. Opintojen aikana osaaminen osoitetaan näytöin käytännön työtehtävissä. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja saavat ohjausta ja tukea HAUSista koko tutkinto-opiskelun ajan. 

 

Opiskelu oppisopimuksella on maksutonta!

Tutkinto opiskellaan oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksesta: 

 • oppisopimus on palvelussuhteessa tapahtuvaa ammatillista koulutusta 
 • se perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen 
 • oppisopimus edellyttää voimassa olevan palvelussuhteen koko tutkinnon ajalle 
 • oppisopimusopiskelu on maksutonta siihen osallistuville henkilöille ja heidän organisaatioilleen 
 • opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla  
 • jokaiselle opiskelijalle nimetään työpaikkakouluttaja 

Oppisopimukset tehdään ennen opintojen aloittamista.  

Huom! Opiskelu ei kata koulutuspäivien ruokailukustannuksia eikä mahdollisia matka- ja majoituskustannuksia vaan niistä vastaa opiskelija tai tämän lähettänyt virasto.  

Tiedustelut tutkinnosta