Sisältöön sitemap

Visio jatkuvasta oppimisesta

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen. Kuulostaako tutulta? Entä toteutuuko käytännössä? Miten se onnistuu, jos käytettävissä onkin vain 200 euroa työntekijää kohden vuosittain?

Paperilla tämä sanapari on toden totta väkevä, mutta monille valtion työntekijöille se on vielä toteutumatta. Väitän, että tätä hallitusohjelmassakin annettua lupausta ei ole lunastettu täysimittaisesti. Valtion henkilöstökertomuksen mukaan koulutuspäivien määrä laskee ja koulutuksiin käytettävät eurot vähenevät. Valtionhallinnolla on siis vielä matkaa lupauksen täyttymiseen.

Kissa on pakko nostaa pöydälle, sillä samaan aikaan kun valtiolta eläköityy suuri määrä ihmisiä osaamisen kehittämisen tärkeyttä on nostettu esiin. Kiinnitetäänkö meillä riittävästi huomiota osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen? Pelkään, että vastaus on ei ja valitettavasti myös tietyt tilastot tukevat tätä.

Toisaalta on pohdittu, millaisen työnantajakuvan ja työntekijäkokemuksen tuotamme valtiolla työskenteleville tai uusia työtehtäviä etsiville. Meidän pitäisi pystyä osoittamaan, että valtio on huikean kiinnostava työpaikka myös uuden oppimisen näkökulmasta. Sitähän se nimenomaan on. Teemme työtä, joka koetaan merkitykselliseksi ja jolla on tarkoitus.

Miten se tehdään, jos yksityisellä puolella koulutusmahdollisuudet ovat moninkertaisesti paremmat? Voiko valtio ylipäätään kilpailla yksityisen sektorin kanssa osaamisen kehittämisessä ja huippuosaajissa?

Ratkaisemattomaan on ratkaisu

Ydinkysymys on: Miten pidetään huoli siitä, että ihmisten osaaminen pysyy ja kehittyy? Millä jatkossa houkuttelemme väkeä valtionhallintoon? 1,6 päivää koulutusta vuosittain tai alle prosentin rahallinen satsaus ei ainakaan riitä siihen.

Onko tämä ongelma, johon ei löydy ratkaisua? Ei. Ratkaisuja on – ja niitä on jo valmiina.

Meillä HAUSilla on lakisääteinen tehtävä kouluttaa. Sen lisäksi olemme kehittäneet 50 vuotta erilaisia keinoja vallitsevan koulutusvajeen muuttamiseksi oppimisen jatkuvaksi virraksi. Uskomme, että kehittämämme palvelu on vielä kustannustehokaskin.

Tämä Jatkuva oppiminen palveluna -projektimme on vasta käynnistymässä. Sen voi kiteyttää siihen, että samalla rahamäärällä, jonka valtio käyttää nykyisiin koulutuksiin, pystytään lisäämään ja tehostamaan henkilöstön koulutusta. Lisäämme tuloksellisuutta, keskitämme, mittaamme vaikuttavuutta ja laajennamme koulutuksia uusiin asiantuntijaryhmiin.

Enemmän parempaa vähemmällä

Ajatuksemme on tarjota jatkossa asiakkaillemme vuosisopimusperusteista palvelua, jossa koulutusten määrää ei rajoiteta. Koulutus rakennetaan oppijalähtöiseksi ja koulutus toteutetaan aina etänä tai hybridinä (myös läsnäolomahdollisuus). Olemme valmiit toimimaan virastojen osaamisen kehittämisen kumppanina. Jatkuva oppiminen palveluna voisi myös lisätä henkilöiden liikkuvuutta valtionhallinnon sisällä ja tukea myös tiedon siirtymistä virastojen välillä erilaisista hyvistä toimintamalleista.

Palvelumme tunnistaa yksilön osaamisen ja erityisesti osaamiskapeikot ja yhdistää ne virastotasoiseksi osaamisdataksi. Bonuksena se voisi tarjota mahdollisuuksia pelillistää eri osaamisia.  Palvelu ohjaa oppijan juuri hänelle oikeaan koulutukseen. Pääsemme irti pistemäisistä koulutuskäynneistä ja tarjoamme laajan koulutustarjonnan henkilön sijoittumispaikasta riippumatta.

Osaamista kehitetään strategisemmin

Hyödyt yksilölle ovat selkeät, mutta miten tämä kokonaisuus sitten konkreettisesti auttaa johtoa, esihenkilöitä ja HR-osastoja?

Meiltä hankittuja vuosisopimuksellisia koulutuksia ei tarvitse kilpailuttaa. Asiakkaana pääsette vaikuttamaan koulutusten sisältöön ja kokonaistarjontaan. Palvelu tarjoaa kokonaiskuvan koko viraston osaamistasosta tai -puutteista. Data on vertailtavissa muiden virastojen osaamistasoon. Saatte myös käyttöönne osaamisen kehittäjän, mikä mahdollistaa teille keskittymisen omaan ydintehtäväänne.

Meillä on hyvä referenssi eOppiva-oppimisympäristöstämme, jossa on jo yli 78.000 käyttäjää ja pelkästään tänä vuonna yli 55.000 koulutussuoritusta. Mahdottomalta vaikuttaneesta tehtiin yhdessä menestystarina. Tähän tarvitsimme alkuun innokkaita edelläkävijävirastoja ja ennenkaikkea oppijoita.

Nyt tarkoituksemme olisi jatkaa siitä mihin jäimme ja ottaa taas askel kohti parempaa. eOppiva toi koulutuksen jokaisen valtion työntekijän saataville. Jatkuva oppiminen palveluna nostaa vielä rimaa, sillä pystyäkseen kilpailemaan työvoimasta, valtion on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota osaamisen ja oppimiseen. Tätä tulisi tehdä sekä koulutusten että työssäoppimisen kautta.

Osaamattomuuden hinta on liian suuri maksettavaksemme. Panostukset kannattaa käyttää fiksummin. Tämä matka on vasta alkamassa, joten nyt on oikea aika nousta mukaan

Valitse henkilö

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset