Sisältöön sitemap

Valtion yhteinen perehdytysohjelma jatkuu virastojen ja HAUSin yhteistyönä

Perehdytyspilotti on päättynyt, tuloksena hieno kokonaisuus

Valtion yhteistä perehdytysohjelmaa pilotoitiin vuosina 2020-2022 valtiovarainministeriön rahoittamassa hankkeessa, jonka toteutuksen se hankki HAUS kehittämiskeskus Oy:lta. Pilotoinnin aikana on käyty lukuisia keskusteluita työnantajavirastojen kanssa valtion yhteisistä, onnistunutta perehtymistä tukevista teemoista ja järjestetty niihin liittyviä temaattisia tilaisuuksia. Samalla on rakennettu kaikille valtion uusille esihenkilöille, työntekijöille ja korkeakouluharjoittelijoille yhteinen perehdytysympäristö eOppivan Moodleen. Lisäksi virastojen sisäistä käyttöä varten on rakennettu maksuton verkkokoulutuspohja, jonka avulla virastot voivat tarvittaessa koostaa oman perehdytysaineistonsa Moodle-ympäristöön.

Noin puolitoista vuotta kestäneen pilottijakson aikana valtion yhteiseen perehdytysohjelmaan osallistui noin 300 esihenkilöä ja uutta työntekijää sekä noin 420 korkeakouluharjoittelijaa. Lisäksi eOppiva-Moodlen Tervetuloa valtiolle -perehdytysaineistoa hyödynsi 985 henkilöä. Saatu palaute on ollut kannustavaa.

Valtion perehdytysohjelma jatkuu täysin purjein

Pilottivaiheen ja valtiovarainministeriön hankerahoituksen ansiosta valtiolla on nyt eOppivassa laaja yhteinen ja maksuton digitaalinen perehdytysaineisto. eOppiva-Moodle mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman perehtymisen juuri silloin, kun jokin teema on tärkeä ottaa haltuun uuden perehtyjän näkökulmasta.

Lisäksi tarjolla on onnistuneelle perehdytykselle tärkeää ja yhteisöllisyyttä luovaa ”live-”/ryhmätoimintaa etätilaisuuksina. Tämä on mahdollista virastojen maksaman pienen vuosimaksun turvin. Vuoden 2023 alussa jo noin 50 virastoa on ilmoittautunut mukaan ja muutkin ovat tervetulleita liittymään joukkoon.

Hyvä perehdytys on sekä työnantajan että työntekijän etu. Digitaalisen perehdytysaineiston lisäksi vuonna 2023 tarjolla on useita etätilaisuuksia, kuten kuukausittaisia Tervetuloa valtiolle -tilaisuuksia ja erilaisia temaattisia tilaisuuksia. Niissä käsitellään valtion virastoissa ja laitoksissa työskentelyn kannalta tärkeitä teemoja, esimerkiksi avoimen hallinnon, virkamiehen tai esihenkilön oikeuksien ja velvollisuuksien sekä julkisuuslain, hallintolain, perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Lisäksi korkeakouluharjoittelijoille suunnatut virastoesittelyt saavat jatkoa kevään kuluessa. Uutena palasena toteutetaan valtion uusien esihenkilöiden päivä.

Perehdytysohjelman tarjonta on laaja. Siksi ajatuksena onkin, että kukin valtiolla aloittanut perehtyjä kävisi oman esihenkilönsä tai perehdyttäjänsä kanssa läpi, mitkä asiat ovat juuri hänen tehtävässään olennaisia perehtymisvaiheessa.

Yhteinen perehdytys säästää viraston resursseja ja vahvistaa hyvää työntekijäkokemusta

HAUS koordinoi perehdytysohjelman ilmoittautumismenettelyä, virasto- ja osallistujaviestintää, tilaisuuksia sekä eOppivan Moodlessa sijaitsevaa perehdytysaineistoa. Lisäksi vuoden 2023 tavoitteena on rakentaa valtion virastojen perehdyttäjien verkosto. Verkoston avulla keräämme tietoa yhteiseen perehdytysohjelmaan liittyvistä tarpeista sekä suuntaamme toimintaamme entistä paremmin virastojen sisäistä perehdytystä tukevaksi.

Työnantajan näkökulmasta työnantajamielikuva ja työntekijäkokemus tulevat olemaan jokaisen valtion viraston ja laitoksen keskiössä kilpailtaessa tulevaisuuden osaajista. Tällöin myös onnistuneen perehdytyksen arvo korostuu. Osallistuminen valtion yhteiseen perehdytysohjelmaan säästää viraston resursseja. Jos virastosi ei vielä ole mukana, niin nyt kannattaa aktivoitua ja olla yhteydessä HAUSissa Leena Larsio-Varsaniin.

Yhteisestä perehdytyksestä kerrotaan myös Valtiolla.fi-sivustolla: Me perehdytämme yhdessä!

Lisätietoa