Sisältöön sitemap

Tarjolla kolme tiivistä tietopakettia valtion rahoitusmuodoista

Valtion rahoitus jaetaan kolmeen rahoitusmuotoon: budjettirahoitukseen, maksulliseen toimintaan ja yhteisrahoitteiseen toimintaan. HAUS järjestää tänä vuonna kolme toiminnan rahoitusta käsittelevää koulutusta. Koulutukset ovat tiiviitä puolen päivän tietopaketteja eri rahoitusmuodoista, niiden sisällöistä ja menettelytavoista.

Valtion talousarvion perusteet 19.4.2023

Valtion talousarvion perusteet -koulutus tarjoaa tietopaketin valtion talousarviosta ja sen soveltamisesta. Koulutuksessa käydään läpi talousarvion keskeinen sisältö talouden hoidon kannalta. Aamupäivän aikana perehdytään mm. budjetointiperiaatteisiin, määrärahalajeihin, määrärahojen käyttötarkoituksiin, momentteihin ja niiden vakiosisältöihin sekä tilijaotteluun.

Maksullinen toiminta kirjapitoyksikössä 26.4.2023

Maksullinen toiminta kirjanpitoyksikössä -koulutus perehdyttää valtion maksulliseen toimintaan liittyviin menettelytapoihin ja käytänteisiin. Koulutuksessa läpikäydään maksullista toimintaa koskeva säädösperusta, maksullisen toiminnan suoritteet ja hinnoitteluperiaatteet. Lisäksi perehdytään maksullisen toimintaan liittyviin kirjauksiin, budjetointiin ja kustannusvastaavuuslaskelmiin sekä kuullaan virastocase maksulliseen toimintaan liittyen.

Yhteisrahoitteinen toiminta kirjanpitoyksikössä 26.9.2023

Yhteisrahoitteinen toiminta kirjanpitoyksikössä -koulutus perehdyttää toimintaan liittyviin menettelytapoihin ja käytänteisiin. Koulutuksessa läpikäydään yhteisrahoitteista toimintaa koskevat käsitteet, säädösperusta ja kokonaiskustannuslaskentamalli. Lisäksi perehdytään yhteisrahoitteiseen toimintaan liittyviin kirjauksiin, budjetointiin ja kustannusvastaavuuslaskelmiin. Kuulet myös virasto-casen yhteistoimintaan liittyen.

Kysy lisätietoja!

Kaikki koulutukset