Sisältöön sitemap

Rauhaa vahvistamassa edistämällä hyvän hallinnon vientiä

Tänään 21.9. vietetään kansainvälistä rauhanpäivää, jota on jo vuodesta 1981 vietetty Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) virallistamana vuosipäivänä. Nykyiselle päivämäärälle vuosipäivä siirtyi vuonna 2002 YK:n yleiskokouksen päätöksellä. Päivä on omistettu erityisesti rauhan rakentamiselle, tukemiselle ja vahvistamiselle niin yhteiskuntien sisällä kuin maiden välillä. Rauhanpäivänä toivotaan myös kaiken sotimisen ja väkivallan taukoavan 24 tunnin ajaksi.

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto ovat kestävän kehityksen, eli Agenda 2030, tavoitteissa numerolla 16. Niiden tarkoituksena on edistää rauhanomaiset yhteiskuntien kehittymistä ja olemassaoloa sekä taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin rakentamalla tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. Huolimatta vuosikymmeniä tehdystä kehittämistyöstä, tavoitteiden toteutuminen ei lähtökohtaisesti ole itsestäänselvyys monessa maassa. Euroopan maaperällä käynnissä oleva sota lisää jo tehdyn työn jatkumisen tärkeyttä ja vaatii myös meiltä toimijoilta jatkuvasti tahtoa kehittää osaamista maailman muutokset ja tarpeet huomioiden.

HAUS edistämässä hyvän hallinnon vientiä

HAUS on jo kymmenien vuosien ajan tehnyt työtä rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon eteen, niin Suomessa kuin maailmalla. Strategiamme 2020-2024 keskeisenä tavoitteena on, että yhtiön toiminta ja palvelut noudattavat YK:n asettamia kestävän kehityksen periaatteita. Eräs keskeisimmistä tavoitteista onkin Agenda 2030 tavoite numero 16 välittäminen eteenpäin työmme kautta, joka konkreettisesti näkyy useissa yhtiömme hankkeissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Viemällä hyvän hallinnon periaatteita yhteistyömaihimme HAUS tukee myös suomalaisten virkahenkilöiden osaamista sekä hyvää suomalaista hallintoa eri ministeriöiden ja valtion laitosten toimiessa yhteistyössä kanssamme eri hankkeissa.

Viime vuosina hyvää hallintoa on tuettu kolmessa eri maanosassa usean eri hankkeen kautta. HAUS on johtanut yhdessä suomalaisten asiantuntijavirkahenkilöiden kanssa EU Twinning -hanketta Armeniassa, tavoitteenaan parantaa keskushallinnon avoimuutta, vastuuvelvollisuutta sekä tehokkuutta. Sambiassa yhä käynnissä olevassa hankkeessa HAUS keskittyy korruption vastaiseen toimintaan vahvistaen samalla sambialaisen valtionhallinnon toimintaedellytyksiä sekä hyvää hallintoa. Hyvän hallinnon vahvistamisessa niin Suomessa kuin ulkomailla keskeisessä roolissa ovat HAUSin arvot; jotta jokainen voisi oppia, jotta jokainen voisi luottaa ja jotta jokainen voisi onnistua.

Rauhanpäivänä tekemämme työ rauhan vahvistamisen puolesta konkretisoituu. Lähialueidemme tukemisen merkitys vahvistuu jatkuvasti murroksessa olevan maailmantilanteen vuoksi. Suomalaista osaamista tarvitaan ja tullaan tarvitsemaan myös tulevaisuudessa.

Blogin kirjoittajat

Blogin ovat kirjoittaneet yhdessä kansainvälisessä tiimissämme työskentelevät asiantuntija Ida-Susanna ja harjoittelija Sofia.

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset