Sisältöön sitemap

Pilotprojektet European Label of Governance Excellence kulminerade i en prisceremoni i Helsingfors

European Label of Governance Excellence (ELoGE) -projektet kulminerade den 30 maj i en prisceremoni i Helsingfors, där sex finländska kommuner – Iitti, Kolari, Kristinestad, Kuopio, Parikkala och Tohmajärvi – belönades för att ha följt principerna för god förvaltning.

ELoGE-projektet bygger på Europarådets 12 principer för god förvaltning, som omfattar exempelvis etisk förvaltning, transparens och effektivitet. Projektet har genomförts i över tjugo av Europarådets medlemsländer, och i Finland pilotprojektet genomfördes nu för första gången av HAUS kehittämiskeskus.

De deltagande kommunerna genomförde en självutvärdering av sin förmåga att följa principerna för god förvaltning och samlade in bevis för att varje princip följs. Invånarna deltog i processen genom kommunvisa enkätundersökningar. En nationell bedömningskommitté beslutade om utdelningen av utmärkelsen till varje kommun baserat på det insamlade bevismaterialet och de kommunvisa utvärderingarna. Totalt elva finska kommuner deltog i pilotprojektet.

De prisbelönta kommunerna firade resultaten av sitt arbete i Helsingfors, där de mottog en kristallutmärkelse som symboliserar de tolv principerna för god förvaltning.

ELoGE-pilotprojektet är en del av ett projekt lett av finansministeriet och finansierat av Europarådet och Europeiska unionen under åren 2023–2024, med målet att främja god förvaltning och en balanserad ekonomi i Finland.

Mer information:

Kimi Koponen, kimi.koponen@haus.fi

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset