Sisältöön sitemap

Paikallisdemokratian tehostamisessa voittava kokonaisuus syntyy tavasta käsitellä tietoa

 

Hyvä demokraattinen hallinto toimii perustana laadukkaiden julkisten palvelujen tuottamiseen, vastuulliseen resurssien hallintaan ja kansalaisten osallistumiseen paikallisessa päätöksenteossa. Suomen kunnat valmistautuvat itsearvioinnin ja kansalaisten osallistumisen kautta todentamaan osaamistaan ja ottamaan käyttöön eurooppalaisen hallinnon huippumerkin ensimmäistä kertaa. Paikalliset viranomaiset, jotka pystyvät osoittamaan noudattavansa 12 Euroopan neuvoston ministerikomitean suosittelemaa hyvän hallinnon periaatetta saavat arvomerkin. Päätöksen tekee suomalaisten organisaatioiden komitea Valtioneuvoston johdolla. Suomi on ratifioinut ensimmäisen kansainvälisesti sitovan sopimuksen, Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan, joka takaa yhteisöjen ja niiden vaaleilla valittujen viranomaisten oikeudet.

HAUS Kehittämiskeskus on valittu puitesopimuskumppaniksi Euroopan neuvoston juuri alkaneeseen The European Label of Governance Excellence  European Label of Governance Excellence (ELoGE) hankkeeseen, joka auttaa Suomalaisia kuntia itsearvioimaan hallinnon periaatteita ja prosesseja.  Neuvoston ydinajatus on se, että demokraattinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava oikeusvaltio on vakaa ja kykenee ratkomaan vaikeitakin ristiriitoja ajautumatta kriiseihin ja sotiin. Vastaavanlaisia kuntien hyvän hallinnon prosesseja on jo tehty 17 Euroopan maassa.  Näin myös vahvistetaan kuntien eurooppalaista verkostoitumista ja hyvien käytänteiden jakamista. Euroopan neuvoston Boris Lazov kommentoi kokemuksia: ”ELOGE-prosessin kautta saamme faktapohjaista tietoa kuntien koulutustarpeiden kartoittamista varten.  Esimerkiksi Suomessa voisimme kokeilla resiliency-strategioiden käyttöönottoa.”

Suomessa mukaan on jo valittu 11 kuntaa ympäri maan, mutta mukaan vielä mahtuu.  Startti-tapahtumassa viime viikolla luotiin yhteiset suomalaiset puitteet arvioinnille.  Kansainväliset ja suomalaiset konsultit esittelivät benchmarking-työkalua, mikä käsittää 12 hyvän hallinnon periaatetta ( 12 Principles of good governance ) sekä 3 mielipidetutkimusta.  Nyt kunnat alkavat arvioida toimintaansa hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja tarjoavat kansalaisille alustan kuntansa suorituksen arviointiin tavoitteenaan tunnistaa alueita, joilla hallintokäytäntöjä voitaisiin parantaa.

Kuntatyöntekijöiden suorittaman työn määrä on ollut tasaisessa kasvussa, johtuen muuttuvasta toimintaympäristöstä, lainsäädännön julkishallinnoille asettamista kasvaneista vaatimuksista ja kuntalaisten tyytyväisyyteen tähtäävien palveluodotusten täyttämisestä. Kuntien ja kaupunkien yleishallintoja yhdistää tarve kustannustehokkaille ja sopivasti mitoitettaville ratkaisuille, joiden käyttöönotto päivittäisen työn mahdollistajina tulee tapahtua nopeasti. ELOGE-prosessin tavoitteena on sanoittaa ja tuoda näkyväksi suomalaisten kuntien hyviä käytäntöjä ja haasteita. Kilpailukykyisen kuntayhteisön rakentamisella saavutettavat hyödyt ovat niin merkittäviä, että organisaatioiden täytyy katsoa tulevaisuuteen ja ottaa harkittuja kehitysaskelia omien resurssiensa rajoissa.  Digitalisoituminen edellyttää kunnianhimoisten tavoitteiden asettamista, mutta toisaalta realismia kehitysbudjetin ja aikaresurssien osalta. HAUS Kehittämiskeskus tukee osallistuvia kuntia koulutuksella, evaluointituella, kansainvälisten yhteyksien kehittämisessä sekä digitaalisin mielipidekartoitusvälineiden käytössä.

Jos kuntasi on kiinnostunut liittymään mukaan, lisätietoa saa:

Kimi.Koponen@haus.fi                                                               Paivi.Nikander@haus.fi

Tel: +358408434383                                                                     Tel. +358400615698

https://www.coe.int/en/web/good-governance/-/launch-of-the-european-label-of-governance-excellence-in-finland

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset