Sisältöön sitemap

Tuuli Kurkipään työtä on etsiä sopivia ratkaisuja asiakkaille

Kolme vuotta HAUSissa työskennellyt oppimisympäristöasiantuntija Tuuli Kurkipää kutsuu itseään ongelmanratkaisijaksi. Hän ratkoo työkseen oppimisympäristöjen käytettävyyteen, sisältöihin sekä tekniseen toimintaan liittyviä pulmia ja haasteita.

oppimisympäristöjen ratkaisu
Samalla kun Tuuli Kurkipää ratkoo teknisiä ja pedagogisia haasteita, pääsee hän perehtymään ja oppimaan uutta valtionhallinnosta. KUVA JAN BOSAS

”Meillä on yhteisiä digitaalisia koulutuksia koko valtionhallinnolle ja niitä käyttää 55 000 työntekijää. Aina väillä jollekulle tulee jokin ongelma esimerkiksi kirjautumiseen tai toiminnallisuuteen liittyen, ja sitten minä yhdessä muun tiimin kanssa ratkaisen niitä”, sanoo Tuuli Kurkipää.

Kirjautumis- ja muiden teknisten ongelmien ratkominen on kuitenkin vain osa työpäivää. Työhön kuuluu paljon myös omien prosessien sekä eOppivan ja Moodlen kaltaisten oppimisympäristöjen käytettävyyden kehittämistä.

”Olemme kehittäneet asiakaspalveluumme omaa bottia, joka auttaisi käyttäjiä helpompien ongelmien kanssa. Näin saisimme perusjutut hyvin hoidettua ja voisimme keskittyä tiimissä enemmän kehittämistyöhön”, Tuuli Kurkipää kertoo.

Toinen puoli Tuuli Kurkipään työstä liittyy oppimissisältöihin. Hän ohjaa projektipäällikkönä digitaalisten koulutusten suunnittelua ja käsikirjoittamista, niin että työryhmän asiantuntemuksesta saadaan tiivistettyä tehokas ja mielekäs koulutus. Sekin sisältää paljon ongelmanratkaisua oppimistavoitteiden pohdinnasta tehtävien toteutustapojen valintaan.

Iso osa valtion virastoja tuottaa myös itse koulutuksia eOppivan Moodle-oppimisympäristöön

”Autan virastojen omia koulutustiimejä koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Ratkon teknisiä ja pedagogisia ongelmia, kuten miten oppimista organisoidaan ja millaisia oppimisen polkuja voidaan rakentaa. Samalla oppii ja perehtyy itsekin moniin eri aiheisiin ja valtionhallintokin tulee tutuksi”, sanoo Tuuli Kurkipää.

HAUS on ollut innostava ja hyvä työpaikka. Töitä tehdään omassa tiimissä kahden viikon sprinteissä. Tiimin ja työkavereiden tuki sekä apu ovat hyvin tärkeitä. HAUSilla Tuuli Kurkipää sanoo oppineensa paljon myös uutta, kuten palvelu- ja oppimismuotoilua, ketterää kehittämistä sekä palvelujen myyntiä.

”On tässä työssä saanut myös hyvän yleiskäsityksen valtionhallinnon tehtävistä koulutussuunnittelun ja eri koulutusten toteutusten kautta.”

Tällä hetkellä hänellä on ratkaistavanaan isohko ongelma. Työn alla on ratkaisu, jolla osaamisen johtaminen eli opintojen seuranta olisi mahdollisimman helppoa digitaalisessa muodossa. Nyt sitä tehdään Tuuli Kurkipään mukaan käsityönä, mutta lähitulevaisuudessa useiden eri järjestelmien integraation myötä siitä pitäisi tulla automaattista.

Aiheeseen liittyvää

Blogi

Palveluiden kehittäminen ja sen seuraava taso julkishallinnossa

Asiakkaan mukaanotto suunnitteluun ja toteutukseen uudella tavalla, tekee julkisesta palvelusta potentiaalisesti paremman. Tämän toteuttaminen siten, että toteutusta ei rajoita perinteiset organisaatiorajat, voi tehdä palvelusta kokonaan uudenlaisen.

Lue lisää
Blogi

Asiakaslähtöisyys julkisella sektorilla

Tämä blogisarjani asiakaslähtöisyydestä perustuu Uudistuja-koulutukseen (Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen –koulutusohjelma) ja erityisesti sen viidenteen moduuliin ”Julkisesta hallinnosta palveluun”. 

Lue lisää
Blogi

Esimerkki julkisen sektorin asiakaslähtöisyyden kehittämiskeinosta

Palvelusafarin tavoitteena on oppia, ymmärtää ja inspiroitua toisten organisaatioiden palveluprosesseista sekä asiakaskokemuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Tavoitteena on siten tunnistaa kehitysideoita oman organisaation johtamismallin ja palveluprosessien kehittämiseksi.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset