Sisältöön sitemap

Kyberturvallisuustaitojen kartoitus

HAUS kehittämiskeskus yhdessä Aalto-yliopiston kanssa kutsuu sinut vastaamaan lyhyeen kyselyyn, jossa kartoitetaan kansalaisten oppimistarpeita kyberturvallisuustaitoihin liittyen. Kysely toteutetaan osana EU:n Cyber Citizen -hanketta.

Linkki kyselyyn: Mapping of cybersecurity skills

”Cyber Citizen -hanke luo kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismallin ja siihen perustuvan oppimisportaalin. Portaaliin tulee kansalaisille suunnattua ja eri kohderyhmät huomioivaa sisältöä, kuten kyberkansalaistaitoja opettava peli. Oppimisportaalin opetuksellisten ja viestinnällisten elementtien avulla parannetaan kansalaisten valmiuksia toimia turvallisesti digitaalisessa maailmassa.” Lue lisää hankkeesta: https://cyber-citizen.eu/

Kyselyyn vastaaminen vie sinulta 5 minuuttia. Vastaukset käsitellään anonyymisti. Kiitoksia etukäteen osallistumisestasi!

Cyber Citizen
Kuva: https://cyber-citizen.eu/

 

Valitse henkilö

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset