Sisältöön sitemap

Kestävän kehityksen innovaatioilla kohti maailman kasvumarkkinoita

Developing Markets Platform (DevPlat) tarjoaa lisärahoitusta YK:n kestävän kehityksen mukaisiin innovaatioihin kehittyvissä maissa

Maailman tärkeimmät kasvumarkkinat löytyvät kehittyvistä maista. Samaan aikaan kun Suomen suurimpien vientikumppaneiden, euroalueen ja Yhdysvaltojen, talouskasvu hidastuu ensi vuonna, Kaakkois-Aasian kehittyvät taloudet tahkoavat yli viiden prosentin kasvua. Maailmanpankin ennusteen mukaan esimerkiksi Filippiinien talous kasvaa ensi vuonna 5,9 % ja Indonesian 4,9 %.

Vaikka talouskasvu on nostanut monet kehittyvät maat köyhyydestä keskitulotason maiksi, ne kamppailevat edelleen jättimäisten kehityshaasteiden kanssa. Esimerkiksi Indonesian pääkaupungin Jakartan ilmansaasteet rankattiin elokuussa maailman pahimmiksi. Suurimpia saastuttajia ovat liikenne ja hiilivoima. Pitkällä tähtäimellä ratkaisuja haetaan muun muassa liikenteen sähköistämisellä ja puhtaalla energialla, mutta jakartalaiset tarvitsevat helpotusta ilmanlaatuunsa tässä ja nyt. Esimerkiksi ilmanpuhdistimien myynti on noussut ennätyslukemiin.

Minh Lam (Indonesia) ja Tarja Kuokkanen (Filippiinit) aloittivat 3-vuoden projektin Kaakkois-Aasiassa. DevPlat tarjoaa kehittyviin markkinoihin liittyviä rahoitus- ja neuvontapalveluita yhdessä ulkoministeriön kanssa. Business Finlandin Developing Markets Platform (DevPlat) auttaa suomalaisia yrityksiä ja niiden kumppaneita pääsemään kehittyville markkinoille ja ottamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osaksi liiketoimintaansa.

Suomalainen ilmasto-osaaminen esillä EU-tapahtumassa Jakartassa

Kehitys – ja investointiasiantuntija Minh Lam osallistui yhdessä Suomen suurlähetystön kanssa EU:n järjestämään Green Diplomacy -tapahtumaan  syyskuussa Jakartassa. Lam on Ulkoministeriön rahoittaman hankkeen asiantuntija Jakartassa ja hänen tehtävänään on muun muassa edistää kestävän kehityksen mukaisten innovaatioiden ja bisnesmallien kehittämistä indonesialaisten ja suomalaisten toimijoiden välillä.

”Kysyimme tapahtumakävijöiltä heidän tietouttaan kestävästä kehityksestä. Vastaajista yli puolet tunnisti YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kolmannes kertoi olevansa tietoinen suomalaisesta ilmasto-osaamisesta”, Lam selvittää.

Tapahtuman osallistujat ovat toki keskivertokansalaisia tietoisempia ilmastoasioista, mutta Lamin mukaan vastaukset antavat hyvän pohjan suomalaisyrityksille etsiä kumppaneita ja markkinoita Indonesiasta.

”Erilaiset cleantech-ratkaisut ilmansaasteiden vähentämiseksi ja puutteellisen jäte- ja vesihuollon kehittämiseksi ovat kysyttyjä Jakartassa ja muissa maan miljoonakaupungeissa.”

Suomen ja Filippiinien välille rakennetaan yhteistyökanavia start-up yhteisöjen välillä tuomaan uusia näkökulmia kuinka kehittyvien maiden kanssa voidaan yhdistää kauppa, tuotteiden lokalisointi ja auttaa paikallisia yhteisöjä.

Lamin aisaparina toimiva kollega Tarja Kuokkanen Filippiineillä on luomassa verkostoa valtiollisten ja yksityisten kiihdyttämöjen sekä rahoittajien ja säätiöiden välillä mitkä voivat olla arvokkaita uusia kontakteja suomalaisille yrityksille.

DevPlat tarjoaa lisärahoitusta kehitysinnovaatioiden yhteiskehittämiselle

Suomalaisyrityksillä on huikeita innovaatioita kehittyvien maiden kehitysongelmiin, mutta ne eivät ole vielä markkinoilla saatavilla.

”Tähän ongelmaan DevPlat-rahoituksen on tarkoitus tuoda helpotusta ja kannustaa yrityksiä tunnistamaan kehittyvien maiden tarpeita ja tarjoamaan niihin ratkaisuja.”, Lam tiivistää.

Tavoitteena on, että suomalaisyritykset yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa kehittävät uusia ratkaisuja tai bisnesmalleja, jotka ottavat huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

DevPlat-tuki on lisärahoitus olemassa oleviin tai vuoden sisällä päättyneisiin Business Finlandin rahoittamiin TKI-hankkeisiin, jotka soveltuvat kehittyville markkinoille.

Rahoitus on tarkoitettu kehittyvillä markkinoilla tehtävän yhteiskehittämiseen, jota tehdään yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi TKI-rahoituksella kehitettyjen ratkaisujen edelleenkehittämiseen ja pilotointiin, liiketoimintamallin kehittämiseen ja testaamiseen, tai jakeluverkoston kehittämiseen ja rahoittajien tunnistamiseen. Rahoituksella voidaan kattaa asiantuntijapalvelujen ostoja paikallisilta kumppaneilta ja yhteiskehittämiseen liittyviä omia palkkakustannuksia kohdemaassa.

Avustusta voi saada enimmillään 200 000 euroa ja korkeintaan 75 prosenttia kustannuksista. Yrityksellä pitää olla käynnissä tai vastikään päättynyt tuotekehityshanke, johon se on saanut Business Finlandin TKI-rahoitusta. DevPlat-rahoitusta voi hakea myös yhtä aikaa TKI-rahoituksen kanssa. Lisäksi yrityksellä pitää olla riittävästi de minimis-tukikiintiötä jäljellä hakiessa.

DevPlat-haku on käynnissä ympäri vuoden.

”Kannattaa lähteä liikkeelle ottamalla yhteyttä Business Finlandin DevPlat -asiantuntijoihin Suomessa. Myös kohdemarkkinoilla, Filippiineillä ja Indonesiassa on apua tarjolla”.

Lisätietoja: minh.lam@haus.fi ja tarja.kuokkanen@haus.fi

Valitse henkilö