Sisältöön sitemap

HAUS räätälöi talouskoulutuksen Tilastokeskuksen tarpeisiin

HAUS kehittämiskeskus Oy tarjoaa erilaisia valtionhallinnon yhteisiin osaamistavoitteisiin perustuvia koulutus- ja kehittämispalveluita, joiden teemat tukevat maan hallituksen asettamia tavoitteita toimintaympäristön muutoksia seuraten. Avoimen koulutustarjonnan lisäksi HAUS järjestää valtionhallinnon tarpeisiin räätälöityjä täsmäkoulutuksia, jotka ovat hyvä tapa keskittyä organisaation osaamisen kasvattamiseen.

Tilastokeskus otti avukseen HAUSin räätälöidyn koulutusratkaisun tavoitteenaan vahvistaa organisaation sisäistä talousosaamista. Marraskuussa 2021 alkanut, johdolle ja esihenkilöille suunnattu puolivuotinen talouskoulu osoittautuikin tehokkaaksi keinoksi kasvattaa avainhenkilöiden talouden substanssiosaamista. HAUSissa valtionhallinnon – virastojen ja ministeriöiden – toivotaankin aktiivisesti seuraavan Tilastokeskuksen esimerkkiä.

Talouden ymmärtämisen merkitys valtionhallinnossa korostuu kaiken aikaa

Tavallisesti HAUSilta tilataan talouskoulutusta juuri taloushallinnon ammattilaisten osaamista syventämään, ja lisäksi taloutta mahdutetaan pieninä ripauksina esimerkiksi johdon koulutuskokonaisuuksiin. Avainhenkilöiden osallistaminen mukaan puhtaasti talouteen keskittyviin koulutuksiin on osoittautunut käytännössä haastavaksi, sillä muun substanssin merkitystä on totuttu painottamaan ohi talousasioiden – olkoonkin, että talouden ymmärtäminen on aina ollut valtionhallinnossa tärkeässä roolissa.

– Talouden ja sen ymmärtämisen merkitys korostuu kaiken aikaa, eikä sen kouluttamisen tarve ole ainakaan vähenemässä valtionhallinnossa. Johdon koulutukset keskittyvät usein HR:ään sekä ihmisten ja liiketoiminnan johtamiseen, mutta enenevässä määrin tukeamme kysytään myös spesifimpiin teemoihin, kertoo koulutuspäällikkö Katja Valtonen, joka vastaa HAUSissa taloushallintoon liittyvistä koulutuksista.

Katja Valtonen vastaa HAUSin taloushallintoon liittyvistä koulutuksista.

Valtosen mukaan on merkittävä avaus, että Tilastokeskuksen kaltainen instanssi halusi varmistaa esihenkilöidensä ja johtajiensa riittävän talousosaamisen räätälöidyllä täsmäkoulutuksella. – Räätälöinnissä keskiössä oli talousasioiden osaamisen tarve juuri Tilastokeskuksessa, eli se, mitä projektipäälliköt, esihenkilöt ja tiimien ja ryhmien vetäjät juuri heillä tarvitsevat päivittäisessä työssään.

Tilastokeskuksessa organisaation talousosaamista haluttiin vahvistaa

Yhteistyö HAUSin kanssa käynnistyi Tilastokeskuksen aloitteesta, ja sen yhtenä tavoitteena oli organisaation talousosaamista vahvistamalla sujuvoittaa talouden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan prosesseja. Kun organisaation avainhenkilöillä on kaikilla riittävä ymmärrys substanssista, ei taloushallinnon resursseja kulu liiaksi perusasioiden selvittämiseen. Ajatus ulkopuolisen kumppanin hankkimisesta lähti käytännön havainnoista.

– Olimme vuosien mittaan kouluttaneet henkilöstöämme talousasioissa omin voimin. Nyt ajattelimme, että ulkopuolisella kumppanilla voisi olla tietynlaista auktoriteettia ja tiedon omaksuminen voisi näin helpottua, kertoo koulutuksiin itsekin osallistunut kehittämispäällikkö Marja Sjöblom, joka toimi yhteistyössä Tilastokeskuksen edustajana.

Ajurina koulutukselle toimi myös 2020 toteutettu organisaatiouudistus, jonka myötä talouden johtamisen logiikka uudistettiin. – Meillä aloitti paljon uusia esihenkilöitä, joiden katsoimme hyötyvän koulutuksesta, lisää ylijohtaja Pasi Henriksson, joka osallistui koulutukseen ja vastasi myös hankinnasta. Kouluttajakumppania kysyttiin useammaltakin taholta, mutta tämä osoittautui haastavaksi, sillä aihepiirit olivat tiukasti valtiota koskettavia. HAUS valtion kehittämis- ja koulutustalona oli lopulta looginen valinta.

Tilastokeskuksen taloushallinto panosti sisäiseen valmisteluun

Koulutuskokonaisuuden räätälöinti Tilastokeskukselle sujui sukkelasti, sillä teemoja oli Tilastokeskuksen sisäisellä taloushallinnon kokoonpanolla työstetty HAUSille jo valmiiksi. – Meille jäi sopivien kouluttajien etsiminen, jonka lisäksi laadimme tietysti teemoista hyvät kokonaisuudet. Tilastokeskuksessa oli selvästi panostettu asiaan sisäisesti, joka helpotti myös meidän työtämme, Valtonen kiittelee.

HAUSin lähtökohtana koulutussisältöihin oli, että taso pysyisi sopivana ja ettei substanssissa mentäisi liian syvälle. 70 hengen osallistujajoukolle laadittiin kuuden moduulin etäkoulutuksesta sellainen kompakti kokonaisuus, joka pitäisi osallistumisen mielekkäänä. Koulutuksesta tuli lopulta kombinaatio, jossa Tilastokeskus toteutti ensimmäisen ja viimeisen moduulin itsenäisesti omilla tai itse hankkimillaan asiantuntijoilla ja HAUS vastasi lopuista.

Tilastokeskuksessa ollaan tyytyväisiä sujuvaan yhteistyöhön

Tilastokeskuksessa ollaan tyytyväisiä hyvin sujuneeseen yhteistyöhön, ja päätöstä ulkopuolisen kouluttajakumppanin hankkimiseksi pidetään hyvänä ja hyödyllisenä. Sekä Sjöblom että Henriksson suosittelevat HAUSia kumppaniksi. – Katja ymmärsi nopeasti tarpeemme ja löysi meille ammattitaitoiset kouluttajat. Kohderyhmälle soveltuvan koulutuksen räätälöinti vaati jonkin verran etukäteisvalmisteluja, mutta suosittelen tarpeiden mukaan räätälöityä tilauskoulutusta lämpimästi tästäkin huolimatta, Sjöblom kiittelee.

Tilastokeskuksen avainhenkilöt ovat antaneet koulutuksesta pääsääntöisesti myönteistä palautetta, vaikka osa kokikin aihepiirien menevän hieman liian syvälle substanssiin. Haasteeksi muodostui lähinnä se, kuinka kertoa taloudesta yleistajuisesti sitä hyvin pintapuolisesti työssään tarvitseville. – Lopulta kävi kuitenkin jopa niin, että kun tallenne koulutuksesta ei heti ilmestynyt jakoon, kysyttiin jo perään, että missäs se viipyy, Sjöblom naurahtaa.

– Uskon, että osioiden kompakti mitta sopii tällaiseen ja saa osallistumisen tuntumaan helpolta, pohtii Henriksson. – Aiempien kokemusten ja HAUSin kanssa tekemämme yhteistyön pohjalta sanoisin ulkopuolisen kumppanin soveltuvan tällaiseen spesifiin osaamisen nostoon hyvin. Pidän hyvin mahdollisena ja todennäköisenäkin, että jatkossakin meillä on tarpeita, joissa HAUS voi olla meitä tukemassa.

Voisiko HAUSin tilauskoulutus nostaa myös teidän osaamistanne?

Onko teillä organisaatiossa koulutustarpeita, joihin HAUSin räätälöity tilauskoulutus voisi olla ratkaisu? Lisätietoa HAUSin palveluista ja osaamisen kehittämisestä tilauskoulutusten keinoin löydät täältä!

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset