Sisältöön sitemap

Harjoittelijana HAUSin matkassa – myös virtuaalisesti

Matkani harjoittelijana HAUSissa alkoi elokuun ensimmäisellä viikolla liittyessäni osaksi kansainvälisen toiminnan tiimiä. Puolen vuoden kestoisen harjoittelun aikana tavoitteenani on, että pääsen tiimini tukemana tutustumaan HAUSin rooliin kansainvälisenä toimijana, työskentelemään muiden tiimiläisten rinnalla moninaisissa hankkeissamme sekä ennen kaikkea kehittymään osaajana ja HAUSilaisena näissä tehtävissä.

Jo harjoitteluni ensihetkinä sain myös tätä kehitystä tukevaa vastuuta saadessani vedettäväksi HAUSin isännöimän, eräälle taiwanilaisen julkishallinnon ryhmälle suunnatun virtuaalisen opintomatkan Suomeen. Hanke on osa HAUSin ja taiwanilaisen Civil Service Protection and Training Commission -viraston (CSPTC) välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on viedä hyvän hallinnon periaatteita Taiwaniin sekä jakaa ideoita ja inspiraatiota kahden maan välillä. Hanke yhdistää HAUSin sisällä moninaista osaamista, sillä mukana on osaajia sekä kehittämispalveluiden että kansainvälisen toiminnan tiimistä, joka toimii kotipesänäni harjoitteluni aikana. On ollut hienoa huomata, että HAUSissa harjoittelija nähdään alusta alkaen tasavertaisena osana tiimiä ja vastuuta annettiin jo työsuhteen ensihetkinä.

Kansainvälinen projekti toimii harjoittelijan väylänä tutustua HAUSin toimintaympäristöön Suomessa ja maailmalla

Vaikka HAUS isännöi hanketta Suomessa, projektin asiantuntijoina toimii HAUSin ulkopuoliset suomalaisen julkishallinnon osaajat. Puhujia on ollutkin monipuolisesti eri ministeriöistä, virastoista sekä yliopistoista. Taiwanilaisten osallistujiemme edustaessa laajasti julkishallinnon eri sektoreita, on projektin aikana samojen alojen edustajat kahdesta maasta kohdanneet ja jakaneet ajatuksiaan sekä inspiraatiota toinen toiselleen.

Suomalaisen valtionhallinnon ollessa HAUSin toiminnan ydin, läpileikkaava kattaus suomalaisten asiantuntijoiden osaamisesta toimi myös minulle harjoittelijana hyvänä väylänä tutustua paremmin alaamme ja toimintaympäristöömme.  Harjoittelijan näkökulmasta on ollut myös mielenkiintoista päästä tutustumaan matkamme aikana uusiin ihmisiin moninaisista ammatillisista taustoista sekä heidän osaamisprofiileihinsa, ja näkemään millaisia mahdollisuuksia ura julkishallinnossa tarjoaa.  

Samalla asialla – tosin maailman eri puolilla

Hankkeen aikana taiwanilaisia osallistujiamme on koulutettu niin digitalisaatiossa ja innovaatioissa kuin kestävässä kehityksessä ja tasa-arvossa. Myös projektin täysin virtuaalinen toteutustapa toimii näytteenä suomalaisesta ja erityisesti HAUSin osaamisesta digitalisaatiossa ja digitaalisten koulutusten toteuttamisessa. Pandemia-ajan siirtäessä kohtaamisia jatkuvasti enenevissä määrin verkkoon tämä tarjoaa myös uutta potentiaalia yhteistyöhön HAUSin ja kansainvälisten kumppanien välillä. Onnistunut virtuaalitoteutus olikin hieno osoitus mahdollisuuksistamme tällä saralla. Läpileikkaavien teemojen lisäksi keskityimme osallistujiemme itsensä valitsemiin aiheisiin. Ilmastokysymykset ja Suomen toimet päästöjen vähentämiseksi olivat päällimmäisenä osallistujiemme mielissä, mutta kiinnostusta herätti myös muun muassa Suomen toimet vammais- ja saavutettavuuspolitiikan saralla.

Vaikka taiwanilainen julkishallinto koostuu samanlaisista peruspilareista kuin suomalainen vastineensakin, herätti ajatusten vaihto virkahenkilöiden välillä myös havaintoja keskeisistä eroistamme. Esimerkiksi Veron viestintätiimin esittelemä sosiaalisen median rohkea käyttö sekä hauskuutti että kummastutti taiwanilaisia julkishallinnon edustajia, jotka ovat työssään tottuneet virallisempaan viestimiseen. Vaikka samalla asialla olemmekin – tosin maailman eri puolilla – voi asiat tehdä monella eri tavalla.

Harjoittelun ytimessä uuden oppiminen ja osaamisen kehittäminen uran alkuvaiheilla

Vaikka projektimme kulkee vääjäämättä kohti maaliviivaa, on edessä vielä paljon mielenkiintoisia kohtaamisia. Luvassa on muun muassa kansainvälinen paneelikeskustelu aiheenaan digitalisaatio sekä valtionhallinnon digitaalinen muutos ja keskustelijoina asiantuntijoita aina Suomesta Japaniin asti. Projektimme huipentuu päätöstilaisuuteen, jossa kokoonnumme vielä kerran yhteen osallistujiemme sekä HAUSin että Taipein Helsingin yhteystoimiston edustajien kanssa kertaamaan matkaamme ja sen oppeja. Ennen kaikkea toivomme, että yhteisestä syksystämme osallistujillemme jää mieleen hyvän hallinnon periaatteet sekä inspiraatio, jota suomalaiset julkishallinnon kollegat ovat heille jakaneet.

Itselleni virtuaalisen opintomatkan vetäminen antoi ennen kaikkea juurikin tätä. Harjoittelun ytimessä on uuden oppiminen ja osaamisen kehittäminen uran alkuvaiheilla, ja en olisi voinut kuvitella parempaa tilaisuutta toteuttaa molempia harjoittelun tavoitteita kuin hyppäämällä suoraan projektitiimiin jäsenenä yhteiselle opintomatkallemme.  

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset