Sisältöön sitemap

Hankinta-Suomen mentorointiohjelma saa jatkoa!

Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto ja HAUS kehittämiskeskus toteuttavat jälleen yhdessä julkisten hankintojen mentorointiohjelman 11.9.2023–23.4.2024. Haku päättyy 22.6.2023, joten vielä ehtii hakea mukaan ohjelmaan. Hakuajan jälkeen Hankinta-Suomi ja HAUS muodostavat mentorien ja aktorien parit/ryhmät ja lähettävät vahvistuskirjeen sekä ohjeet mentorointiohjelmaan valituille.

Hankinta-Suomen mentorointiohjelman tavoitteena on hankintaosaamisen jakaminen, valtakunnallinen verkostoituminen, hiljaisen tiedon siirtäminen, yhteistyön lisääminen yli organisaatiorajojen sekä tukea hankintaosaamisen ammatillista kehittymistä. Ohjelmaan voivat hakea julkishallinnon, yksityissektorin sekä kolmannen sektorin julkisten hankintojen parissa työskentelevät. Ohjelma on osallistujille maksuton.

Mentorointimalli ja toteutus

Mentorointiprosessi koostuu kahdesta osiosta: yhteisesti ohjatusta prosessista sekä mentoreiden ja aktoreiden välisistä tapaamisista (etäyhteys mahdollinen sovittaessa).

  • Mentorointiohjelma alkaa mentorien valmennuksella etäyhteydellä 11.9.2023 klo 13-16.
  • Yhteinen aktoreiden ja mentoreiden työskentely käynnistyy aloitustapaamisen merkeissä Helsingissä 22.9.2023 klo 13-16 (mentorointiryhmillä on mahdollisesti yhteinen, omatoiminen lounas ennen tilaisuuden alkua). Paikka ilmoitetaan osallistujille vahvistuskirjeen mukana.
  • Yhteisen aloitustapaamisen aikana mentorit ja aktorit sopivat mentorointiprosessin aikaiset itsenäiset tapaamisensa. Tapaamisia suositellaan toteutettavaksi noin kerran kuukaudessa lokakuusta maaliskuuhun saakka.
  • Itsenäisten tapaamisten lisäksi mentorointiprosessiin kuuluu koko ryhmän välitapaaminen 22.1.2024 klo 13-16 etänä sekä päätöstapaaminen ja reflektio Helsingissä 23.4.2024 klo 10-15.

Valtiovarainministeriö ei korvaa aktoreiden matkakuluja lähitapaamisiin, eikä mentoreiden ja aktoreiden itsenäisistä tapaamisista koituvia kuluja. Valtakunnallisesti järjestettäviin mentoreiden ja aktoreiden yhteisiin tilaisuuksiin liittyvät mentoreiden matkustuskustannukset korvaa hakemuksesta valtiovarainministeriö valtion matkustusohjesäännön mukaisesti erillisen ohjeistuksen mukaan.

Tärkeät linkit: