Sisältöön sitemap

Hae eurooppalaisten kuntien Laatupalkintoarviointiin!

Haemme mukaan kuntia hyvän hallinnon laatupalkintoarviointiin. Laatupalkintoarvioinnissa kunnat osoittavat huippuosaamisensa ja hyvän demokraattisen hallintotapansa kuntalaisille, keskushallinnolle ja kansainvälisesti.  Arvioidut kunnat pääsevät mukaan eurooppalaisten uudistuvien kuntien joukkoon ja voivat verkostoitua kunnalle hyödyllisellä tavalla. Tätä suosittua Euroopan neuvoston työkalua on toteutettu useita vuosia Euroopassa, mutta vasta nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. 

Voit hakea mukaan esittämällä kiinnostuksesi vastaamalla alla olevan linkin kysymyksiin kesäkuun loppuun mennessä.  

HAUS kehittämiskeskus on akkreditoitu toimija arvioimaan suomalaisia kuntia ja hyvinvointialueita pääsemään mukaan Euroopan neuvoston rahoittaman laatuprosessin kautta. Kunnat työskentelevät yhdessä HAUSin asiantuntijoiden kanssa ja keräävät tausta-aineistoa 12 hyvän demokraattisen hallinnon alueilta standardikysymysten pohjalta. Asiantuntijoiden esitysten perusteella arviointiraati valitsee laatupalkitut kunnat. Kuntien edellytetään nimittävän vastuuhenkilö, joka auttaa materiaalin todentamisessa.

Osallistuvat kunnat valitaan kesän 2023 aikana. Arviointiprosessi kestää keskimäärin kuusi kuukautta. Laatupalkintoarviointiin valitut kunnat edustajineen kokoontuvat alkusyksystä 2023 tilaisuuteen Helsingissä. Tilaisuuden tavoitteena on käydä läpi yksityiskohtaisesti arviointiprosessi sekä verkostoitua. Tilaisuus käynnistetään kuulemalla alan huippuluennoitsijoita. Tilaisuuteen kutsutaan myös tiedotusvälineiden edustajia. Laatupalkinnot myönnetään arvioinnin läpikäyneille kunnille maaliskuussa 2024 järjestettävässä palkintoseremoniassa.

Pääset hakemaan mukaan linkistä avautuvan kyselyn kautta.

Avoin haku on voimassa 21.8.2023 asti.

Euroopan neuvosto on julkaissut laatupalkinnosta oppaan, joka löytyy suomenkielisenä versiona tämän kutsun liitteenä.

Lisätietoa ELOGE:sta löydät täältä:

European Label of Governance Excellence – ELOGE

Peer to peer ELoGE GUIDE_fi (1).pdf

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset