Sisältöön sitemap

European Label of Governance Excellence -pilotointi huipentui palkintoseremoniaan Helsingissä

European Label of Governance Excellence (ELoGE) -hanke huipentui 30. toukokuuta Helsingissä pidettyyn palkintoseremoniaan, jossa kuusi suomalaista kuntaa, Iitti, Kolari, Kristiinankaupunki, Kuopio, Parikkala ja Tohmajärvi, palkittiin hyvän hallinnon periaatteiden noudattamisesta.

ELoGE -hanke pohjautuu Euroopan neuvoston laatimaan 12 hyvään hallinnon periaatteeseen, jotka koskevat esimerkiksi hallinnon eettisyyttä, läpinäkyvyyttä sekä tehokkuutta. Hanke on toteutettu jo yli kahdessakymmenessä Euroopan neuvoston jäsenmaassa, ja Suomessa hanke pilotointiin nyt ensimmäistä kertaa HAUS kehittämiskeskuksen toteuttamana.

Hankkeeseen osallistuvat kunnat suorittivat itsearvioinnin kunnan kyvykkyydestä noudattaa hyvän hallinnon periaatteita, keräten todistusaineistoa kuhunkin periaatteeseen ja sen noudattamiseen. Kuntalaiset osallistuivat prosessiin kuntakohtaisten kyselytutkimusten kautta. Kansallinen arviointiraati päätti palkinnon myöntämisestä kullekin kunnalle kerätyn todistusaineiston sekä kuntakohtaisten arviointien perusteella. Pilotoinnissa oli mukana yhteensä yksitoista suomalaista kuntaa.

Palkitut kunnat juhlivat työnsä tuloksia Helsingissä, jossa he vastaanottivat kristallipalkinnon, joka symboloi hyvän hallinnon kahtatoista periaatetta.

ELoGE-pilotointi on osa valtiovarainministeriön johtamaa ja Euroopan neuvoston sekä Euroopan unionin vuosina 2023–2024 rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena on edistää hyvää hallintoa sekä tasapainoista taloutta Suomessa.

Lisätietoja:
Kimi Koponen, kimi.koponen@haus.fi

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset