Sisältöön sitemap

Ennakointiosaaminen – mitä se on ja miten voimme kasvattaa ennakointiin liittyvää osaamistamme? 

Valtionhallinnon kohtaamat haasteet edellyttävät ilmiöpohjaista osaamista ja kykyä navigoida tulevaisuudessa. Siirryttyäni vuosi sitten HAUSiin asiakkuus- ja koulutuspäälliköksi, aloin kerätä eri valmennuksissamme esiin nousseita teemoja, joiden tueksi osallistujamme kaipasivat osaamiselleen tukea. Hieman yllättäen, kaksi teemaa nousivat ylitse muiden hyvin nopeasti.

Hybridityön tekemisen tavat ja ennakointiosaaminen osoittautuivat vuoden 2021 aikana tärkeimmiksi teemoiksi osaamisvajeista keskusteltaessa eri valmennusryhmien osallistujien kanssa, -olivatpa he valtioneuvoston tai valtion virastojen tai laitosten johtoa, esihenkilöitä tai henkilöstöä. Oli siis aika kääriä hihat, ryhtyä toimiin ja etsiä kotimaisista toimijoista huippukumppani. Iloksemme saamme todeta, että olemme saaneet valmennuskumppaniksemme yhden laajimman ennakointiosaamisen sekä kotimaiselta että kansainvälisiltä kentiltä omaan organisaation, Demos Helsingin.

Mitä ennakointiosaaminen itse asiassa on ja miten voimme sitä kehittää?

Ennakointiosaamisen voisi sanoa olevan jopa yksi nykytyöelämän metataitoja, jota jokainen valtion työntekijä tarvitsee jollain tavoin osana työtehtäviään. Meillä ei välttämättä ole omien taustatutkintojemme osalta vahvaa ennakointikoulutusta, mutta uuden valmennuskokonaisuutemme avulla Sinun on mahdollisuus ottaa harppaus kohti ennakointiosaamista ja kykyä arvioida tulevaisuuden vaikutuksia suhteessa omaan vastuualueeseesi tai työtehtäviisi.

Ennakoinnin voisikin sanoa olevan kykyä tulevaisuusajatteluun sekä keskeisten ennakointimenetelmien ymmärrystä. Osa ennakointiosaamista on myös kykyä laatia skenaarioita sekä hyödyntää niitä julkisen hallinnon kontekstissa. Näihin teemoihin keskitymme erityisesti valmennuksen ensimmäisessä osiossa, Ennakoinnin ABC -valmennuksessa.

Ennakointiosaaminen on myös nykyajan johdon ja esihenkilöiden ydinosaamista. Valtiolla kertyy valtavasti tietovarantoja ja dataa, -osaammeko hyödyntää sitä riittävästi? Ennakoinnin Master Class -valmennuksessa syvennymme siihen, miten erilaisia ennakointimenetelmiä voidaan hyödyntää kaupungeissa, valtionhallinnossa ja ylikansallisella tasolla. Painopisteenämme on ennakointitiedolla johtaminen ja ennakointitiedon hyödyntäminen. Valmennuksen aikana opit ennakointimalleista sekä siitä, kuinka Suomessa ja muissa hallinnoissa ennakointitietoa tuotetaan ja hyödynnetään päätöksenteossa.

Yhteiskunnallisten ilmiöiden ja maailman tilanteen nopeissa muutoksissa ennakointiosaaminen on tullut yhä merkittävämmäksi osaksi politiikkaohjelmien valmistelua. Tiedosta toimintaa! Ennakointi politiikkavalmistelussa -valmennuksemme tavoitteena on oppia hyödyntämään ennakointitietoa ohjauksessa ja politiikkavalmistelussa. Valmennuksemme vahvistaa menetelmäosaamista erilaisen ennakointitiedon tuottamisessa, kehittää itseluottamusta ennakoinnin tekijänä ja laajentaa käsitystä ennakointitiedon hyödyntämisen kanavista. Valmennuksessa keskitytään sekä ennakointitiedolla johtamiseen että konkreettiseen ennakointitiedon tuottamiseen uudentyyppisellä koulutusratkaisulla, jossa organisaatioista ilmoittaudutaan mukaan 3 henkilön ryhmissä jonkin konkreettisen projektin / teeman kanssa. Valmennuksen oppeja sovelletaan systemaattisesti organisaatiokohtaiseen projektiin.

Valitse itsellesi sopiva ennakointivalmennus ja ota ennakoinnin salat haltuusi tulevan syksyn ja talven 2023 aikana! Lisätietoja saat alta.

 

Lisää ennakoinnista

Valitse henkilö

Ennakointivalmennuksia

Kaikki koulutukset