Sisältöön sitemap

DevPlat-pilottiprojekti kestävän kehityksen edistäjänä Indonesiassa ja Filippiineillä

Business Finlandin ja Suomen ulkoministeriön Development Platform (DevPlat) -pilottiprojekti on yhteisohjelma, jolla pyritään yhdistämään kehitystavoitteet suomalaiseen liiketoimintaan nousevilla markkinoilla. HAUSin hallinnoima projekti pyrkii hyödyntämään suomalaista asiantuntemusta ja teknistä osaamista kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseksi Indonesiassa ja Filippiineillä. Projektilla on kunnianhimoiset tavoitteet.

DevPlat-projekti korostaa kommunikaation ja suhteiden merkitystä sekä suomalaisten toimijoiden, että keskeisten kumppaneiden kanssa Indonesiassa ja Filippiineillä. Selkeät viestintäkanavat ja säännöllinen vuoropuhelu, sekä luottamuksen rakentaminen ja hyvät suhteet paikallisten sidosryhmien kanssa ovat olennaisia​ yhteistyön edistämiseksi. Projektin kolmen vuoden aikataulussa konkreettisten tulosten saavuttaminen edellyttää strategista ja kohdennettua lähestymistapaa. Indonesiassa ja Filippiineillä projektissa priorisoidaan toimintoja, jotka hyödyntävät suomalaista asiantuntemusta kehityshaasteiden (ilmastonmuutos, ympäristöongelmat) ratkaisemiseksi. Tähän kuuluu seuraavia aloitteita:

  • Kumppanuuksien luominen paikallisten yritysten ja organisaatioiden kanssa mahdollisuuksien tunnistamiseksi yhteistyöhön ja kestävien ratkaisujen luomiseen.
  • Suomalaisten yritysten tunnistaminen, jotka tarvitsevat rahoitusta päästäkseen kehitysmarkkinoille ja toteuttaakseen kestävän kehityksen projekteja.
  • Tiedonvaihdon ja teknologian siirron helpottaminen suomalaisten yritysten ja paikallisten kumppaneiden välillä innovaation katalysoimiseksi ja talouskasvun edistämiseksi.

Näiden käytäntöjen ja strategioiden avulla DevPlat-projekti pyrkii tukemaan yhteistyötä ja saavuttamaan konkreettista vaikutusta Indonesiassa ja Filippiineillä, osallistuen laajempaan kestävän ja osallistavan kehityksen edistämiseen alueella.

Hankkeessa on tunnistettu, että Suomi EU:n jäsenvaltiona voi tehokkaasti edistää suomalaisten yritysten ja muiden sidosryhmien osallistumista eurooppalaisten toimijoiden rahoittamiin hankkeisiin DevPlat -rahoituksen lisäksi. Keskeiset suomalaiset rahoitusorganisaatiot (esim. Business Finland, Finnvera, Finnfund) auttavat yrityksiä yritysten elinkaaren eri vaiheissa. Rahoitukseen liittyvää työtä voidaan parhaiten koordinoida olemassa olevien rakenteiden kanssa, joissa voidaan edistää Suomen etuja ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja kehitysmaissa, kuten Business Finland /Kansainväliset liiketoimintainnovaatiot, Developing Markets Platform/Kansainvälisten rahoituslaitosten ja YK:n hankinnat, Digital for Development D4D -työ/innovaatiot, sekä muut rahoituslaitokset, kuten Aasian kehityspankin (ADB) Venture Fund, Maailmanpankki ja International Finance Corporation (IFC).

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, lisätietoja hankkeesta saat:

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset