Sisältöön sitemap

Valtion kirjanpidon perusteet II

Koulutuksessa tilaa

Valtion kirjanpitoon perusteet -koulutuskokonaisuus antaa valmiudet kirjanpidon hoitamiseen ja perehdyttää valtion kirjanpidon pääperiaatteisiin ja kokonaisuuteen. Koulutuskokonaisuudessa käydään läpi keskeiset juoksevan kirjanpidon kirjaukset. Kirjanpitoa käsitellään yhtenä kokonaisuutena sisältäen liike- ja talousarviokirjanpidon.

Valtion kirjanpidon perusteet II -koulutuksessa keskitytään omaisuutta koskeviin kirjauksiin, ennakoihin, oikaisu- ja siirtokirjauksiin sekä talousarviokirjanpidon erityiskysymyksiin. Tilinpäätöstä käsitellään tiivistetysti. Lisäksi harjoitellaan kirjauksien tekemistä moninaisten esimerkkien avulla

VALTION KIRJANPIDON PERUSTEET ON JAETTU KAHDEKSI ITSENÄISEKSI OSIOKSI (I ja II). I-osioon pääset ilmoittautumaan täältä.
Huom. Valtion kirjanpidon perusteet I-osioon keväällä 2024 osallistuvat saavat 20% alennuksen II-osion hinnasta. 

Koulutuksen sisällöissä on huomioitu Kiekun käyttö, yhtenäinen talouden toimintamalli sekä työnjako yksiköiden ja Palkeiden välillä.

Koulutusalue:

Taloushallinto

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Kesto:

2 x 0,5 päivää

Alkaa:

21.5.2024 9.00

Päättyy:

23.5.2024 11.30

Ilmoittaudu:

4.5.2024 23.00 mennessä

Hinta:

590 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

TIISTAI 21.5.2024
9.00 – 12.00

Valtion kirjanpidon pääperiaatteet – tiivis kertaus

Talousarviokirjanpidon erityiskysymykset

 • Talousarviokirjanpidon tilit
 • Siirtomäärärahat
 • Täsmäytyslaskelma
 • Kirjausperusteet
 • Talousarvion ulkopuoliset varat

Juoksevan kirjanpidon kirjaukset ja harjoitukset

 • Kertausta
 • Palkanmaksu
 • Käyttöomaisuuden hankinta, luovutus ja poistot
 • Vaihto-omaisuus
 • Ennakkomaksut
 • Oikaisu- ja siirtokirjaukset

TORSTAI 23.5.2024
9.00 – 11.30

Kirjanpitoyksiköiden väliset ja sisäiset tapahtumat

 • Määrärahojen käyttö- ja kirjaamisoikeudet
 • Talousarviomenojen laskuttaminen
 • Lähetteiden tili, sisäiset suoritukset ja hallinnan siirrot

Kauden vaihteen ja varainhoitovuoden vaihteen tehtävät

 • Kirjanpidon täsmäyttäminen

Tilinpäätös tiivistetysti

Kysy lisätietoja