Sisältöön sitemap

Fasilitoinnin moniosaajaksi

Koulutuksen esittely

Fasilitoinnin moniosaajaksi-koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden valmentautua fasilitoinnin asiantuntijaksi vuorovaikutteisten harjoitteiden, teoriaosuuksien sekä itsenäisen työskentelyn avulla. Koulutus tarjoaa sinulle käytännön työkaluja ja menetelmiä fasilitaattorina toimimiseen, varmuutta hyödyntää omaa osaamista sekä mahdollisuuksia kokeilla uusia taitoja turvallisessa, tuetussa ympäristössä. Kouluttajana toimii fasilitoinnin huippuosaaja Heidi Wahl (esittelyn löydät Kouluttaja-välilehdeltä).

Koulutus rakentuu kolmen tapaamiskerran ympärille. Kullakin kerralla on oma, teemoitettu sisältö, mutta sisällöt on rakennettu tukemaan toinen toistaan. Koulutukseen sisältyy kaksi lyhyttä välitehtävää tapaamiskertojen välillä. Lisäksi osallistuja saa itselleen pienen työkirjan, jota voi työstää koulutuksen ohessa ja johon kannattaa tallentaa omia ajatuksia, reflektioita ja muistiinpanoja.

Koulutus tulee olemaan erittäin vuorovaikutteinen, aktivoiva ja perustuu yhteiselle tekemiselle. Tämä koulutus EI ole yksisuuntaista tiedonjakoa, vaan osallistujat tulevat olemaan aktiivisessa roolissa, keskustelemaan toistensa kanssa ja jakamaan omia kokemuksiaan. Koulutus sisältää paljon erilaisia virtuaalisia aktiviteetteja ja pienryhmäkeskusteluita.

Kesto:

2h x 3

Alkaa:

29.09.2022 09.00

Päättyy:

13.10.2022 11.00

Koulutuspaikka:

Teams

Hinta:

450 € + alv 24 %

Hintaan sisältyvät Teams-koulutustapaamiset, työkirja sekä koulutustallenteet mahdollisten poissaolojen osalta.

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

1. kerta 29.9. klo 09-11
· Teema: Vuorovaikutteisen etäkoulutuksen ABC

Tällä kerralla tutustumme siihen, mitä oikeastaan on vuorovaikutteinen etäkouluttaminen. Tavoitteena on oppia hahmottamaan erot eri virtuaalisten tapaamis- ja koulutusmuotojen välillä. Esimerkiksi webinaari ja virtuaalinen pienryhmäkoulutus ovat kaksi eri asiaa, joten myös suunnitteluprosessin (tavoitteet ja materiaalit) tulee olla toisenlainen. On osattava lähteä liikkeelle siitä, mille kohderyhmälle tilaisuus suunnataan, onko kysymyksessä tiedonjako vai jonkin tiedon tai taidon oppiminen, ja tämän tiedon tai taidon mahdollinen soveltaminen. Lisäksi käydään lävitse perusasiat fasilitoinnista. Koulutus ja fasilitointi on edelleen koulutusta ja fasilitointia virtuaalisestikin, samat lainalaisuudet ja periaatteet pätevät myös virtuaalisiin ympäristöihin, mutta jotta kykenee fasilitoimaan onnistuneesti verkossa, tarvitaan tietynlaisia uusia taitoja – tekninen osaaminen ja soveltaminen, jatkuva vuorovaikutus eli ns. ”4 minuutin sääntö” ja osallistujien aktivointi ja sitouttaminen).

2. kerta 6.10. klo 09-11
· Teema: Fasilitoinnin monet kasvot

Tämän kerran aiheena on fasilitointi erilaisissa ympäristöissä. Esimerkiksi hybriditilaisuuden fasilitointi on täysin oma alansa, mutta jotta hybriditilaisuus voi onnistua ja osallistuja voi saada loistavan oppimiskokemuksen, meidän on kyettävä fasilitoimaan kahta täysin erilaista porukkaa, joilla kuitenkin on täysin samat tavoitteet. Yksi osa onnistunutta etäfasilitointia on myös se, että osaamme tulkita osallistujien digitaalista kehonkieltä. Digitaalinen kehonkieli on yhtä lailla luettavaa kehonkieltä. Digitaalisen kehonkielen ymmärtää paremmin, kun hahmottaa mikä merkitys esimerkiksi kameran aktiivisella käyttämisellä on, ja miten vuorovaikutus aktiviteettien kautta auttaa lukemaan osallistujia. Fasilitaattorin tärkein tehtävä on tehdä osallistuja näkyväksi. Tämä ei onnistu, jos fasilitaattori ei osaa nähdä osallistujiaan, joten tätä on harjoiteltava ja on opittava ymmärtämään, miten vuorovaikutus ja aktivointi vaikuttavat osallistujien näkyväksi tekemiseen. Tulemme myös tarkastelemaan yleisimpiä virheitä, kun yritetään siirtää kasvokkaista koulutusta verkkoon ja miten voimme taklata nämä virheet.

3. kerta 13.10. klo 09-11
· Teema: Aktiviteettien rakentaminen ja erilaiset työkalut

Tällä viimeisellä kerralla keskitymme aktiviteettien rakentamiseen erilaisten työkalujen avulla. Aktiviteettien tarkoitus on auttaa osallistujia oppimaan, eli aktiviteetteja ei rakenneta vain aktiviteettien vuoksi vaan aktiviteetit tukevat haluttuja tavoitteita. Jos haluamme saada aikaan vuorovaikutteisen, aktivoivan ja sitouttavan oppimiskokemuksen, meillä täytyy olla jatkuva dialogi käynnissä osallistujien kanssa. Ilman aktiviteetteja tämä ei onnistu. Tulemme myös käymään läpi erilaisia alustoja ja niiden ominaispiirteitä, koska nämä vaikuttavat siihen, millaisia työkaluja meillä on tilaisuudessa käytettävissä. Niiden lisäksi toki kannattaa hyödyntää myös ulkoisia työkaluja (esim. Miro, Padlet, Flinga, Mentimeter, sanapilvet jne.), joita tarkastelemme myös tällä kerralla.

Kysy lisätietoja