Sisältöön sitemap

Hyvä hallintotapa ja hallintopäätösten tekeminen

Koulutuksen esittely

Hyvän hallinnon perusta on julkishallinnossa työskentelevien riittävä tieto, taito ja kyky tehdä asiat sisällöllisesti oikein ja lainmukaisessa menettelyssä. Päätöksiä tekevän ja niitä valmistelevan on tunnettava hyvin säädökset ja prosessit, sekä esittelymenettelyprosessi joihin päätöksenteko ja niiden valmistelu perustuvat. Myös julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvä sääntely on tunnettava, jotta kansalaisten oikeusturva ei vaarannu.

Koulutuksen hinta
10.-11.10.2022 koulutuksen hinta on 980 € + alv.
Koulutukseen on mahdollisuus osallistua myös yhtenä päivänä, jolloin hinta on 590 € + alv.

Kesto:

2 päivää

Alkaa:

10.10.2022 09.00

Päättyy:

11.10.2022 16.00

Koulutuspaikka:

HAUS + etätoteutus: hybridin lähitoteutuksen ehtona on min. 10 paikan päälle ilmoittautunutta

Hinta:

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

Koulutuksessa käydään läpi hallintopäätöksiin liittyvien säädösten sisältöä ja niiden merkitystä hallintopäätöksiä valmistellessa, esitellessä ja päätöksiä tehdessä. Myös kansalaisten oikeusturvan kannalta keskeiset muutoksenhakuun ja asiakirjojen julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvät asiat ovat tämän kurssin keskeisiä koulutussisältöjä.

Koulutus on hyvin käytännönläheinen, ja koulutuksessa on runsaasti käytännön esimerkkejä käsiteltävinä olevista aiheista.

Kysy lisätietoja