Content sitemap

Tekoäly valtion taloushallinnossa

Koulutuksessa tilaa

Taloushallinnon nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä leimaa voimakas digitaalinen transformaatio. Perinteiset, manuaaliset menetelmät ovat väistymässä automatisoitujen järjestelmien tieltä. Pilvipalvelut, tekoälytyökalut ja reaaliaikainen raportointi ovat muodostumassa alalla uudeksi normiksi.  

Tekoälyn kehittyessä on odotettavissa, että monet rutiinitehtävät automatisoidaan, jolloin taloushallinnon ammattilaisten rooli siirtyy yhä enemmän strategiseen suunnitteluun ja analyysiin. Haasteena on varmistaa, että teknologian tuomat mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti samalla kun pidetään huolta tietoturvasta ja osaamisen kehittämisestä. 

Tämä koulutus tarjoaa osallistujille syvällisen käsityksen siitä, miten ChatGPT ja muut tekoälytyökalut voidaan valjastaa tehokkaasti taloushallinnon käyttöön. Koulutuksen aikana syvennytään siihen, kuinka tekoälyn avulla voidaan tehostaa ja automatisoida taloushallinnon prosesseja kuten laskutusta, budjetointia ja raportointia. Esillä on konkreettisia esimerkkejä mm. valtionhallinnosta, joilla näytetään, kuinka ChatGPT:tä voidaan soveltaa taloushallinnon eri osa-alueilla.

Koulutuksessa otetaan haltuun seuraavia asioita:  

 • Tekoälyn ja ChatGPT:n perusteet taloushallinnon näkökulmasta: Ymmärrys siitä, kuinka tekoäly voi tehostaa taloushallinnon prosesseja. 
   
 • ChatGPT:n soveltaminen taloushallinnossa: Konkreettiset esimerkit, kuinka ChatGPT:tä voidaan hyödyntää mm. Excel-kaavojen luonnissa, raportoinnin automatisoinnissa ja budjetointiprosessien kehittämisessä. 
   
 • Tietoturvan ja tietosuojan huomioon ottaminen: Opitaan, mitä dataa ChatGPT:lle ja tekoälyjärjestelmille voi syöttää. 

Koulutustyyppi:

Taloushallinto

Tapahtumatyyppi:

Verkossa

Duration:

3 tuntia

Begins:

11.9.2024 9.00

Ends:

11.9.2024 12.00

Ilmoittaudu:

4.9.2024 14.00 mennessä

Price:

390 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

  Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

  Tekoälyn ja ChatGPT:n perusteet taloushallinnon näkökulmasta 

  • Generatiivisen tekoälyn ja ChatGPT:n perusteet: mitä jokaisen taloushallinnon ammattilaisen tulisi tietää tekoälystä ja ChatGPT:stä? 
  • Tekoälyn vaikutukset taloushallinnon eri osa-alueisiin: raportointiin, säännösten tulkintoihin, riski-arvioihin ja data-analyysiin 
  • Miten tekoäly vaikuttaa taloushallinnon ammattilaisten tulevaisuuden näkymiin? 
  • ChatGPT osaksi arkea: tietoturvan ja tietosuojan huomioon ottaminen tekoälyä käytettäessä 
    

  ChatGPT:n ja tekoälyn soveltaminen taloushallinnossa 

  • ChatGPT:n hyödyntäminen Excelissä: excel-kaavojen luominen ChatGPT:n avulla 
  • Talousraportointi ja data-analyysit ChatGPT:n avulla: käymme läpi, kuinka ChatGPT:tä voidaan käyttää generoimaan talousraportteja, vastaamaa raportointiin liittyviin kysymyksiin ja tuottamaan visuaalisesti informatiivisia esityksiä datasta 
  • Tekoäly avustettu budjetointi ja tulevaisuuden ennusteet: käsitellään, kuinka ChatGPT voi auttaa ennustamaan tulevia tuloja ja menoja sekä tunnistamaan mahdollisia poikkeamia 
  • Onnistuneet valtionhallinnon case-esimerkit tekoälyn hyödyntämisestä sisäisessä viestinnässä eri organisaatioissa – parhaat käytännöt ja opit